VOORWOORD

Een hoogtepuntenmagazine over 2020? Waren er dan hoogtepunten te melden in dat moeilijke coronajaar? Inderdaad dieptepunten in de volksgezondheid en de economie te over, maar voor Kenniscentrum Business Innovation was 2020 toch ook een goed jaar. Drie lectoren hielden hun openbare les, één nieuwe lector begon zijn werkzaamheden. We werkten aan een tiental gesubsidieerde onderzoeksprojecten en aan meerdere projecten met studenten en docenten. We waren nauw betrokken bij onderwijsinnovatie in de Business School van de hogeschool. En we schreven een meerjarenplan voor de periode 2021-2024. Dat alles te midden van de pandemie.

We werkten vrijwel uitsluitend online. Dat trok een zware wissel op het team, het was vaak eenzaam en toevallig contact verdween. Toch bleek ook dat er digitaal veel mogelijk was en dat het in Teams en Zoom ook gezellig kon zijn. De bijzondere omstandigheden waren ook aanleiding voor een serie 'corona columns' van lectoren en onderzoekers. In dit Hoogtepuntenmagazine presenteren we een dwarsdoorsnede van al onze resultaten. Met dank aan alle collega´s en alle partners uit het onderwijs en de praktijk die bij onze projecten betrokken zijn geweest.

Arjen van Klink Programmadirecteur Kenniscentrum Business Innovation