Digital Economy

Kansen van digitalisering benutten


Digitalisering vraagt veel van het management van bedrijven. Studenten komen er vanzelfsprekend óók mee in aanraking; zij hoeven geen IT-specialist te zijn maar wel de context van digitalisering kennen en IT kunnen benutten. In de onderzoekslijn digital economy wordt kennis ontwikkeld om bedrijfsprocessen te digitaliseren en organisaties te helpen transformeren.

Slim je bedrijf digitaal transformeren

Digitale transformatie

In samenwerking met de Kamer van Koophandel is in de regio Rotterdam op zoek gegaan naar verhalen over digitale transformatie in het midden- en kleinbedrijf. In het onderzoek wordt gekeken naar drie soorten digitale transformatie: Slimme productontwikkeling, Slimme bedrijfsvoering, Slimme klantrelaties en Slimme digitale aanpak.

E-boek ‘Slim je bedrijf digitaal transformeren’

Het onderzoek werd uitgevoerd door studenten van Hogeschool Rotterdam Business School en leverde 34 korte praktijkverhalen op die zijn opgenomen in het e-boek ‘Slim je bedrijf digitaal transformeren’.

Op naar een data-driven mkb

Interview met lector Digitalisering Annie Yang

Om concurrerend te blijven in de snel veranderende wereld, is digitalisering belangrijk voor ondernemers. Alleen is die transformatie niet voor alle spelers inzichtelijk: wat moet er precies gebeuren en waarom? Welke keuzes zijn het best en wanneer heb je het goed geregeld? Lector Digital Business Annie Yang denkt sinds mei vorig jaar mee met ondernemers én focust op toekomstig talent.

Blockchain in de logistieke sector

Afsluitend seminar

Gaat blockchain de supply chain nu echt veranderen? Blockchain technologie biedt mogelijkheden om op een veilige manier data te delen tussen ketenpartners. Welke invloed gaat dat hebben op logistieke processen? Wat zijn de gevolgen van deze technologische innovaties op de samenwerking binnen de keten? Tijdens het afsluitende seminar 'Blockchain in de logistieke sector' op 12 februari stonden deze vragen centraal.


Het onderzoeksteam van Kenniscentrum Business Innovation heeft in het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de toepassing van blockchain in de maritieme en logistieke sector. Tijdens het seminar werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Ook werden er twee gastpresentaties gegeven.

Onderzoeker Yvonne Lont (Kenniscentrum Zorginnovatie) en lector Ron van Duin (Kenniscentrum Duurzame Havenstad) gaven samen een presentatie over hun onderzoek naar een CO2-monitor voor het wegtransport.Gastspreker Maarten Sies van IBM presenteerde het door Maersk en IBM opgezette logistieke platform Tradelens dat zich richt op meer samenwerking binnen de wereldwijde supply chain.

Het officiële gedeelte van het seminar werd afgesloten met een forumdiscussie tussen Dr. Bart Kuipers (Erasmus Universiteit Rotterdam), Tim de Knegt (Havenbedrijf Rotterdam), Maarten Sies (IBM – Tradelens) en Aljosja Beije (Blocklab Rotterdam).

Rapport Maritieme Supply Blockchain

Na afsluiting van het verkennend onderzoek is het rapport Maritieme Supply Blockchain uitgebracht. In dit onderzoek staat de bevoorrading van zeeschepen centraal. Er wordt een schets gegeven van algemene ontwikkelingen binnen deze sector. Vervolgens komt de hoofdvraag aan de orde: kan blockchain binnen deze sector toegepast worden met voordelen voor alle schakels in de keten? Onder welke voorwaarden zou dat kunnen? Een interessante verkenning over mogelijkheden en beperkingen van de toepassing van blockchain in een leveranciersketen.

Digitalisering in het bedrijfsleven

Podcast

Lectoren Arjen van Klink, Water Baets, Annie Yang en onderzoeker Jan Pons gaan met elkaar in gesprek over de noodzaak en mogelijkheden van digitalisering in het bedrijfsleven. Welke randvoorwaarden heb je hiervoor nodig?

Lectoren & onderzoekers

Betrokken bij onderzoekslijn Digital Economy

Deel deze pagina: