Entrepreneurial Economy

Ondernemen in verandering


De onderzoekslijn entrepreneurial economy richt zich op de vraag hoe bedrijven zich kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. De ‘zachte kant’ van ondernemerschap staat centraal: vanuit welke waarden wordt er gewerkt, hoe worden medewerkers meegenomen in vernieuwing, hoe wordt er samengewerkt? Daarbij krijgt niet alleen de interne organisatie aandacht, maar ook hoe bedrijven in een ecosysteem kunnen leren en innoveren.

Eerlijke economie

Interview met lector Bedrijfsethiek Jelle van Baardewijk

“Vliegschaamte, veganistische restaurants en het succes van Tony Chocolonely’s. Dat zijn geen modegrillen, maar een morele ontwikkeling in de samenleving”, vertelt onze nieuwe lector Bedrijfsethiek Jelle van Baardewijk. “Bedrijven willen inspelen op die ontwikkeling, vaak uit een oprechte wens om meer integer te opereren. Maar hoe houd je die moraal overeind in het krachtenveld van financiële markten, concurrentie en globalisering? Daar gaan we systematisch over nadenken.”

Red Flags voor criminele ondermijning in het mkb

Onderzoek naar criminele inmenging in bedrijven

In 2019 is het nieuwe SIA RAAK mkb project 'Red Flags voor criminele ondermijning in het mkb' gestart. Een onderzoek naar criminele inmenging in bedrijven en mogelijkheden voor bedrijven om zich hiertegen te wapenen.

“Criminele ondermijning is het samenvloeien van de onderwereld met de bovenwereld. Criminelen hebben voor hun illegale activiteiten namelijk legale producten en diensten nodig, denk aan grondstoffen voor de productie van drugs, transport en opslag” legt lector Arie de Wild uit. “Daarnaast bieden criminelen financiering aan om invloed te verwerven in bedrijven of bieden zij extra omzet in de vorm van zwart geld dat witgewassen moet worden.”

Voor veel mkb'ers lijkt dat een ver-van-mijn-bed-show. Hun beeld van criminele ondermijning is vaak beperkt. Hierin schuilt een gevaar volgens de lector. “Als het hen al opvalt, dan is criminele ondermijning iets dat bij anderen plaatsvindt en je kan er niet zo veel aan doen, anders dan het te melden bij justitie. Maar dat kan zo maar veranderen wanneer criminelen jouw bedrijf in het oog krijgen.”

Onderzoeksconsortium HvA, Avans en HR

Een onderzoeksconsortium van de Hogeschool van Amsterdam, Avans en Hogeschool Rotterdam gaat de komende jaren onderzoek doen naar criminele ondermijning. Wat zijn dan de rode vlaggen die waarschuwen dat je blootstaat aan criminele ondermijning? En wat kun je doen om criminele ondermijning tegen te gaan? In Rotterdam wordt hierbij samengewerkt met de gemeentelijke overheid, bedrijvenverenigingen en mkb-bedrijven in de Spaanse Polder.

Publicaties

Van waagschaal naar weegschaal

'Ontwerp een afwegingskader voor risicomanagement!’ Met alle hedendaagse oproepen om organisaties bestuurbaar en risico’s beheersbaar te houden, zou die opdracht zomaar eens op jouw bureau kunnen belanden. Wat is een slimme aanpak?

Zachte slaag- en faalfactoren bij fusies en overnames in kaart

De Soft Due Diligence Check is een tool waarmee men een beeld kan krijgen van de mate waarin de zachte elementen van organisaties op elkaar aansluiten en waardoor de kans op een geslaagde fusie of overname vergroot wordt.

Strategische sensitiviteit in het mkb: de blik vooruit

Een onderzoek naar de strategische sensitiviteit van tien mkb-ondernemingen. Doel van het onderzoek is te achterhalen in hoeverre zij zich bezig houden met de toekomst en hoe hun strategische sensitiviteit kan worden versterkt.

Internationalisering van het mkb

Infographic

Lectoren & onderzoekers

Betrokken bij onderzoekslijn Entrepreneurial Economy

Deel deze pagina: