Onderwijs

Onderzoek binnen het onderwijs


Een onderzoekende en kritische houding is belangrijk voor studenten als toekomstig professional. Binnen de opleidingen krijgt onderzoek op verschillende manieren vorm. Van onderzoeksopdrachten bij bedrijven tot het volgen van een minor en het schrijven van een afstudeerscriptie. Op al deze fronten is het kenniscentrum betrokken met vraagstukken, netwerk en begeleiding.

Studenten helpen bedrijven toekomstbestendig te worden

Business booster

Mkb-bedrijven werken veelal in het hier en nu en hebben moeite in te spelen op fundamentele veranderingen in de omgeving. Het programma Business Booster helpt deze bedrijven aan nieuwe digitale en duurzame business proposities en inzicht in hun strategische vermogen.

'Nieuw denken'

Het strategische vermogen van mkb-bedrijven is doorgaans beperkt, er zijn weinig middelen en de dag van vandaag vraagt alle aandacht. Het gebrek aan vooruit denken is een groot risico gegeven de grote dynamiek in de omgeving: stilstand is achteruitgang! Studenten kunnen een rol spelen om ondernemers te spiegelen en samen met hen nieuwe mogelijkheden te ontdekken en uit te werken. Door deze activiteiten nauwgezet te monitoren ontstaat er inzicht in hoe ondernemers bezig zijn met de toekomst en tegelijkertijd komen we erachter in hoeverre zij staan voor ‘nieuw denken’. Dat is het programma Business Booster.

Commerciële propositie voor mkb'ers

Teams van vier derdejaarsstudenten, van de opleiding Commerciële Economie van cummunity Global Marketing & Sales, ontwikkelen in een half jaar voor een bestaand mkb-bedrijf een zo disruptief mogelijke nieuwe commerciële propositie die optimaal inspeelt op de digitale en duurzame ontwikkeling. Parallel aan de activiteiten van de studenten vindt onderzoek plaats vanuit het kenniscentrum naar hoe de betrokken ondernemers zelf bezig zijn met de toekomst van hun bedrijf en in hoeverre de ideeën van de studenten bij hen aan slaan. Zo ontstaan nieuwe inzichten over het strategische vermogen van mkb-bedrijven in het algemeen en hun strategisch leervermogen in het bijzonder. Download via onderstaande button het rapport met daarin de resultaten van het programma 2019.

Fieldlabs

Binnen een fieldlab bundelen onderwijs, onderzoek en werkveld hun krachten om samen oplossingen te ontwikkelen voor in de praktijk spelende vraagstukken. Fieldlabs zijn ‘werkplaatsen’ waar studenten, docenten, onderzoekers en lectoren samen werken met de praktijk. Niet alleen om te leren en te onderzoeken, maar ook om het bedrijfsleven in de regio vooruit te helpen. Maak kennis met de drie fieldlabs van de Hogeschool Rotterdam Business School.

DIGITAL ECONOMY

In dit fieldlab doen studenten onderzoek naar vraagstukken rondom digitalisering in het bedrijfsleven.

CIRCULAR ECONOMY

Studenten onderzoeken in dit fieldlab met bedrijven kansen en randvoorwaarden voor circulaire concepten.

ENTREPRENEURIAL ECONOMY

In dit fieldlab onderzoeken studenten hoe innovatieve ideeën om te zetten zijn naar commerciële proposities.

Sybe Stuij verkozen tot 'Docent-onderzoeker van het jaar'

Docentonderzoekers combineren onderwijs en onderzoek met elkaar. Onderzoek dat bijdraagt aan de vernieuwing en de kwaliteit van het onderwijs. Met de verkiezing van ‘Docent-onderzoeker van het jaar’ wil de hogeschool, samen met de kenniscentra, haar waardering uitspreken voor het werk dat docent-onderzoekers doen.

Sybe Stuij, docent bij de opleiding Bedrijfskunde, werd vanuit Kenniscentrum Business Innovation aangedragen als 'Docent-onderzoeker van het jaar. Hij heeft met een artikel over Soft Due Diligence in het tijdschrift voor Organisatie en Management een prachtige prestatie neergezet. 70% van de fusies en overnames mislukt en de oorzaken van het mislukken zijn te vinden in de zachte factoren. Momenteel werken studenten onder begeleiding van Sybe aan de verdieping van dit onderzoek.

21st Century Skills

Infographic

“Welke '21st Century Skills' moeten studenten ontwikkelen tijdens hun studie bij Hogeschool Rotterdam om hun employability te vergroten?”

Tijdens dit project wordt onderzocht wat studenten verstaan onder 21st Century Skills en welke vaardigheden zij tijdens hun studie bij Hogeschool Rotterdam hebben ontwikkeld. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de curricula van verschillende instituten binnen de hogeschool te verbeteren en studenten klaar te stomen voor hun (internationale) carrière. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een infographic.

Onderzoek naar werken met case studies in het hoger onderwijs

Samen met Fachhochschule Dortmund (Duitsland), Kaunas Technical University (Litouwen) en Technical University Dublin (Ierland) is er een Erasmus+ subsidie verkregen ten behoeve van onderzoek naar het werken met case studies in het hoger onderwijs.

Het onderzoeksproject European Case Study Alliances (Ecasa) heeft drie doelen: sterkere verbinding met het regionale bedrijfsleven creëren, verbetering van het innovatievermogen binnen het onderwijs en versterking van de rol van docenten als coach bij het oplossen van cases.

Deel deze pagina: