Winnaars 2019

Docent-onderzoekers van het jaar


Onze docentonderzoekers verweven iedere dag weer onderwijs en onderzoek met elkaar. Onderzoek dat bijdraagt aan de vernieuwing en de kwaliteit van ons onderwijs. Met de verkiezing van ‘Docent-onderzoeker van het jaar’ wil de hogeschool, samen met de kenniscentra, haar waardering uitspreken voor het werk dat docent-onderzoekers doen.

Hogeschool Rotterdam heeft als doelstelling onderwijs, onderzoek en praktijk met elkaar te verbinden. Dit doen we door docenten de mogelijkheid te bieden om naast hun onderwijstaken ook praktijkgericht onderzoek te doen. Een uitdagende en belangrijke dubbelfunctie binnen de hogeschool.

Verkiezing Docent-onderzoeker van het jaar

Met de verkiezing van ‘Docent-onderzoeker van het jaar’ wil de hogeschool, samen met de kenniscentra, haar waardering uitspreken voor het werk dat docentonderzoekers doen. Iedere winnaar ontvangt een geldbedrag om in (nieuw) onderzoek te kunnen investeren èn een professionele filmopname om het onderzoek onder de aandacht van een breder publiek te brengen.


Wij feliciteren de winnaars van dit jaar!

Op de foto v.l.n.r.: Sybe Stuij, Zakia Guernina (lid CvB), Erica Witkamp, Brendon de Raad, Diana van Dijk, Anne Kooiman en Tony Busker.

Tony Busker

Kenniscentrum Creating 010

Tony Busker is docent Informatica en Informatie-architectuur en al geruime tijd betrokken bij het onderzoek van Creating 010. Hij verkent hoe de data van de gemeente Rotterdam ontsloten kan worden en wat de obstakels en kansen zijn bij het ontsluiten van overheidsdata.

Diana van Dijk & Anne Kooiman

Kenniscentrum Talentontwikkeling

In opdracht van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam is onderzoek gedaan naar de ondersteuning van vluchtelingenstudenten op de hogeschool. Anne (docent Social Work) en Diana (docent Master Pedagogiek) hebben onderzocht wat er nodig is om deze groep studenten te begeleiden naar studiesucces.

Brendon de Raad

Kenniscentrum Duurzame Havenstad

Brendon is docent WTB en doet promotieonderzoek in het project Warmtepompen voor de industrie. Het doel van het onderzoek is om tools te ontwikkelen die helpen bij het vinden van toepassingen van de warmtepompen in een snel veranderende technisch-economische omgeving. Brendon werkt hierin samen met diverse groepen studenten en collega-docenten.

Sybe Stuij

Kenniscentrum Business Innovation

Sybe Stuij (docent Bedrijfskunde) heeft met de publicatie van een artikel over Soft Due Diligence in het tijdschrift voor Organisatie en Management een prachtige prestatie neergezet. 70% van de fusies en overnames mislukt en de oorzaken van het mislukken zijn te vinden in de zachte faal- en slaagfactoren. Momenteel werken studenten en hun begeleiders uit verschillende opleidingen onder leiding van Sybe samen aan het oplossen van vraagstukken naar dit onderzoek.

Erica Witkamp

Kenniscentrum Zorginnovatie

Erica (docent IVG) doet onderzoek naar zorg voor en betrokkenheid van naasten, vooral tijdens de laatste levensfase van een patiënt. Afgelopen zomer heeft ze de verbinding gelegd tussen wetenschap en festival. Tijdens Lowlands heeft Erica met enkele collega’s in een “dooie hoek” van het festivalterrein bezoekers bevraagd op digitaal nalatenschap en andere aspecten die samenhangen met het overlijden.

Deel deze pagina: