Bevorderen van participatie

Het doel van Koplopers is het bevorderen van maatschappelijke participatie van jongeren (15-25 jaar) met psychische problemen in het domein van zorg en welzijn, onderwijs (mbo/hbo) en de transitie naar werk.

Doelen

Werkplan

In het werkplan, dat in juni 2017 in co-creatie door het Jongerenteam en projectteam is opgesteld, is dit doel geoperationaliseerd in zes concrete doelstellingen. Drie landelijke (L) doelen en drie regionale (R). Deze zes doelstellingen hangen met elkaar samen en bouwen op elkaar voort.

Doelen

In de illustratie zijn de doelen in beeld gebracht als groeiende cirkels. De doelen hangen zodanig samen dat elk doel een voorwaarde is voor het succesvol werken aan de ontwikkeling van het volgende doel. We werken niet één voor één aan de doelen om deze af te vinken, maar houden ze steeds levend als brandstof om door te blijven ontwikkelen. Zonder de brandende kern, doven ook de buitenringen uit.

Landelijk:

  1. Het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid
  2. Een overdraagbare strategie ontwerpen om mét jongeren zelf de participatie van jongeren met psychische kwetsbaarheid te bevorderen
  3. Kennisontwikkeling en -uitwisseling over de belemmerende/bevorderende factoren in de participatie van jongeren met psychische kwetsbaarheid

Regionaal:

  1. Empowerment van het Jongerenteam van Koplopers
  2. Identificatie van succes- en belemmerende factoren op regionaal niveau
  3. Drempels van participatie op regionaal niveau helpen verlagen

In cijfers

13

Leden in het Jongerenteam

> 1400

Deelnemers aan ruim 100 bijeenkomsten & activiteiten, waarvan 500 jongeren en 900 professionals

> 50

Studentenonderzoeken werden gedaan naar dit thema. Ruim 60 professionals waren betrokken bij onderzoek

Samenwerking en organisatie

Koplopers is een project van gemeente Rotterdam, Inholland en Hogeschool Rotterdam. Het doel van het project is te zorgen dat jongeren met psychische problemen succesvol kunnen meedoen in het onderwijs (mbo en hbo), het welzijn en op de arbeidsmarkt.

Koplopers krijgt subsidie van ZonMw en sluit aan op de Academische werkplaats ST-RAW en de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Er is een projectgroep met onderzoekers en coaches van Inholland en Hogeschool Rotterdam, een jongerenteam met ervaringsdeskundige jongeren en een stuurgroep. In de stuurgroep, onder voorzitterschap van Gemeente Rotterdam, participeren vertegenwoordigers van Rotterdamse organisaties zoals Lucertis, Pameijer en nog veel meer.

Voor alle betrokkenen geldt als uitgangspunt de wederkerige en gelijkwaardige samenwerking, waarbij de mentale kwetsbaarheid geen diskwalificatie betekent. Dat je depressief, bipolair of af en toe extreem angstig bent en daarvoor behandeld wordt, betekent niet per definitie dat je minder presteert. Ook dan wil je net zo graag meedoen als elke andere student.

Deel deze pagina: