2021 en verder


Plannen en visie voor de toekomst

Hoger beroepsonderwijs in 2030

Als onderdeel van het traject om te komen een nieuw strategische agenda voor Hogeschool Rotterdam hebben lectoren van de hogeschool hun visie op de toekomst beschreven. Zeven collega’s van het kenniscentrum leverden een essay en Arjen van Klink maakte deel uit van de redactie van de bundel.

Nieuw meerjarenplan

Het kenniscentrum heeft een nieuw meerjarenplan opgesteld voor de periode 2021-2024. Het gaat in op de inhoudelijke vraagstukken waar we onderzoek naar willen doen en de wijze waarop we dat willen doen. Inhoudelijk focussen we ons op vier thema’s: betekeniseconomie, digitale economie, circulaire economie en leiderschap. Overkoepelend gaat het steeds over hoe het verandervermogen van het mkb te versterken is.

De vier thema’s delen we met de HR Business School, die de thema’s gaat gebruiken om de opleidingen te vernieuwen en meer te verbinden aan elkaar, aan onderzoek en aan de buitenwereld. Qua werkwijze gaan we intensiever onderling samenwerken, in het definiëren van nieuwe projecten en in het ontdekken van nieuwe inzichten uit lopende projecten.

Het Meerjarenplan Kenniscentrum Business Innovation 2021 – 2024 is hier te downloaden.

Deel deze pagina: