Onderzoek


Een greep uit onze onderzoeksprojecten

Get Smart

Hoe kunnen bedrijven in het mkb hun aanpassingsvermogen versterken? Deze vraag is leidend in het onderzoek van Kenniscentrum Business Innovation en kwam bij uitstek naar voren in het Raak MKB project Get Smart. In dit project is onderzoek gedaan naar het innovatievermogen van mkb-maakbedrijven, in het licht van smart industry. Smart Industry is de trend van automatisering en gegevensuitwisseling in industriële fabricageprocessen.

Tien bedrijven uit de regio Rotterdam hebben tussen 2018 en 2020 aan Get Smart meegewerkt evenals vijftig studenten uit de minor Digital Economy van de HR Business School. Geconstateerd is dat bedrijven worstelen met innovatie. Bestaande werkwijzen en dominante logica belemmeren vernieuwing. Conclusie is dat de bedrijven kunnen winnen door meer structuur te geven aan innovatieprojecten, meer strategisch leiderschap te tonen en te investeren in specifieke vaardigheden.

Het project is op 3 december afgesloten met bijeenkomst via livestream, waarin projectpartners terugkeken en in gesprek gingen over aanbevelingen. Bekijk hiernaast de livestream terug.

Next Skills

Het projectteam van het verkenningsonderzoek Next Skills voor de metropoolregio Rotterdam-Den Haag heeft een Framework Next Skills opgeleverd dat voor het mbo en hbo een opstap is naar de totstandkoming van een doorlopende leerlijn vaardigheden. Het maakt duidelijk dat zo’n leerlijn essentieel is voor de samenwerking van mbo en hbo in de verwerving van die vaardigheden. Daarmee wordt een verbinding gecreëerd die met de participatie van het bedrijfsleven in de regio niet alleen de verwerving van vaardigheden, maar ook de re- en upskilling ter hand kan nemen.

Er ontstaat een bundeling van partners die voor de arbeidsmarkt van de veranderende regio betekenis kan geven aan alle belanghebbenden, onderwijs, bedrijfsleven en bestaande en toekomstige werknemers. Het past in en sluit aan bij de plannen en ideeën van de Vrije Zones en de Skills Agenda van Europa. Het model biedt voldoende mogelijkheden uitgebreider onderzoek te doen.

Gebiedsprofiel Spaanse Polder

Het gebiedsprofiel Spaanse Polder is door Kenniscentrum Business Innovation in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Bureon ontwikkeld voor Gemeente Rotterdam. In 2018 is gestart met een jaarlijkse meting met objectieve en subjectieve indicatoren die voor de gemeente en bedrijvenraad in kaart brengt hoe het gebied zich door de tijd en in vergelijking met andere bedrijventerreinen in Rotterdam ontwikkelt. De dimensies waar het profiel zich op richt zijn Economie, Veiligheid en Fysieke omgeving en het profiel brengt in kaart hoe het gebied presteert, zich vernieuwt en wat het gebied bijdraagt aan de stad en vice-versa. Voor het verzamelen van enquêtegegevens werkt het kenniscentrum samen met studenten van Instituut voor Gebouwde Omgeving.

Soft Controls op de kaart

Na de succesvolle lancering van de gevalideerde Soft Control Scan en een bijbehorende Toolkit in oktober 2019 heeft het Kenniscentrum in 2020 hard gewerkt aan de doorontwikkeling hiervan om zo gebruikers en geïnteresseerden nog beter van dienst te zijn.

Signaleer snel symptomen & voorkom verder verval

Mkb-ondernemers in zwaar weer zoeken vaak te laat hulp. Het verval van hun onderneming kost hen geld, veroorzaakt lasten voor de maatschappij en vermindert de groeikracht in het mkb. Dit geldt met name voor ondernemingen met 10 tot 50 medewerkers die net de startersfase voorbij zijn.

In het project ‘Signaleer snel symptomen & voorkom verder verval’ wordt met netwerkactiviteiten verkend hoe mkb-bedrijven zelf vroegtijdig hun continuïteitsproblemen kunnen signaleren om vervolgens snel en goedkoop ondersteuning van buiten te krijgen.

De behoefte aan het vroeg signaleren van een faillissement komt voort uit gesprekken die Hogeschool Rotterdam heeft gevoerd met twee hogescholen en zes mkb-ondernemingen. Vernieuwend in dit project is de focus op bedrijven met 10 tot 50 medewerkers, dus bedrijven die de startersfase voorbij zijn, het vroegtijdig identificeren van de symptomen van hun bedrijfsfalen en de rol die de naaste medewerkers van de ondernemers kunnen spelen in de vroege signalering van deze symptomen.

Het project sluit tevens aan bij het thema ‘Ondernemen: verantwoord en vernieuwend’ van de Vereniging Hogescholen. In samenwerking met Steens & Partners, Van Meeteren Advies en Risicare hebben in 2020 acht online groepsessies plaatsgevonden. Kenniscentrum Business Innovation draagt zorg voor de aansturing van het project, de organisatie van de netwerkactiviteiten en het schrijven van twee handreikingen die de basis vormen om te komen tot een aanvraag voor een vervolgonderzoek.

Deel deze pagina: