Circular Economy

Afval als grondstof


Grondstoffen en energie worden steeds schaarser. Het is zaak dat bedrijven hun ‘resource efficiency’ verbeteren en duurzamer gaan produceren. In de onderzoekslijn circular economy richten wij ons op nieuwe economische en bedrijfskundige kennis voor het stroomlijnen van productieketens, het opzetten van nieuwe waarderingsmodellen voor reststromen en het uitdenken van circulaire bedrijfsmodellen.

Duurzame financiering voor een circulaire economie

Start nieuw onderzoeksproject

Het belang van een circulaire economie in onze samenleving wordt steeds groter: door een groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar grondstoffen toe, terwijl de voorraad ervan afneemt. Bovendien vragen milieu- en klimaatproblemen om een andere economische aanpak en denkwijze.

Verschillende mkb-bedrijven willen graag de overstap naar een circulaire economie maken, maar zij lopen daarbij tegen een aantal vragen aan, zoals: hoe kunnen de grondstoffen het beste worden hergebruikt? Hoe moeten de prijzen van de grondstoffen worden gewaardeerd? Hoe gaat het nieuwe verdienmodel eruitzien? En: welke financieringsmodellen lenen zich voor hun verdienmodel? In het onderzoeksproject Sustainable Finance wordt ingegaan op de financiële vraagstukken waar mkb-ondernemingen die circulair willen gaan tegenaan lopen.

Onderzoeksteam Circular Finance. Op de foto v.l.n.r.: Maaike Lycklama à Nijeholt, Koen Dittrich en Dea Knol. Niet op de foto: Ellen Bosloper en Jako van Slooten.

“Studenten opleiden tot change agents van de circulaire economie”

Heb jij een elektrische tandenborstel? Die gaat niet je hele leven mee. Simpelweg omdat de accu op een gegeven moment kapot gaat en je die niet kunt vervangen. “Dus gooi je de borstel weg en koop je een nieuwe”, zei Koen Dittrich tijdens zijn openbare les over de circulaire economie. “Vervolgens kan tijdens het afvalverwerkingsproces de accu niet goed worden verwijderd, met alle gevolgen voor het milieu van dien. Vervolgens koop jij een nieuwe elektrische tandenborstel en begint het verhaal weer opnieuw.”

"Wat mij interesseert is: hoe kun je business gebruiken om goed te doen?"

Interview met lector Valued based leadership Walter Baets

“Hoe kun je jezelf of je bedrijf succesvol noemen terwijl de wereld faalt?” Die quote van DSM-CEO Feike Sijbesma is de leidraad voor onze nieuwe lector Walter Baets. Sinds juni 2019 houdt hij zich voor ons bezig met Values Based Leadership. Zijn doel is helder: “Er heerst een compleet verkeerd beeld van hoe onze economie, markt en bedrijven werken. Daarom is mijn hoogste prioriteit een Living Lab waar we van elkaar kunnen leren en co-creëren volgens een nieuw paradigma.”

Business met een bijdrage

Business op zichzelf is neutraal en een grote kracht voor verandering. De manier waarop je deze kracht inzet, kan positief of negatief zijn. Walter: “We hebben dat in het verleden te veel negatief gedaan. Dus wat mij interesseert is: hoe kun je business gebruiken om goed te doen, een bijdrage te leveren?"

Van afvalbloem naar textiel

Project dahlia's

Om het jaarlijkse bloemencorso in Zundert mogelijk te maken, zijn naar schatting 6 miljoen dahlia’s benodigd. In samenwerking met de organisatie van het corso wordt in dit onderzoeksproject gekeken hoe de afvalstroom van gebruikte en ongebruikte dahlia's omgezet kan worden in 'nieuwe' grondstof.

Diverse toepassingen

Studenten van de minor Circular Economy & Business Innovation (CEBI) hebben ontdekt dat de afvalbloemen nog goed bruikbaar zijn voor diverse andere toepassingen. Zo kan het pigment gebruikt worden als kleurstof, kunnen bio-actieve stoffen gebruikt worden in geneesmiddelen en kan er textiel worden vervaardigd uit cellulose. Klik op de verschillende icoontjes voor meer informatie over de toepassingen.

Klik op de icoontjes voor meer infomatie:

Lectoren & onderzoekers

Betrokken bij onderzoekslijn Circular Economy

Deel deze pagina: