VOORWOORD

Even een moment om stil te staan bij de resultaten van Kenniscentrum Business Innovation. Volgens de statistieken hebben we daar een paar minuten van uw tijd voor. Ik hou het dus kort! Dit Hoogtepuntenmagazine presenteert het speelveld en een aantal resultaten van het kenniscentrum. Ons speelveld is breed en divers: we hebben in 2019 met meer dan tachtig mkb-bedrijven en vijftien opleidingen samengewerkt.

In dit magazine

Onderzoekslijn

Digital economy

Onderzoek in het onderwijs

Onderzoekslijn

Circular economy

Onze resultaten zijn eveneens veelkleurig: van MOOCs en infographics tot gastcolleges en seminars. Dat alles vanuit onze missie om het onderwijs en het bedrijfsleven te inspireren met kennis over vernieuwing in het mkb. Vanuit deze missie dragen wij bij aan toekomstgericht hoger economisch onderwijs en versterking van de regionale economie. Ik dank al degenen die hebben bijgedragen aan de hoogtepunten van 2019 en wens u veel leesplezier toe.

Arjen van Klink
Programmadirecteur Kenniscentrum Business Innovation

Onderzoek in de praktijk

Onderzoekslijn

Entrepreneurial economy

Afgelopen jaar in cijfers