Passende zorg voor migrantenouderen met dementie


Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie worden vaak opgevangen binnen de familie. De familie is gewend om de zorg voor ouderen zelf op zich te nemen, maar door weinig kennis van de ziekte gaat dat niet altijd goed. Het veranderend gedrag van de oudere wordt door de familie niet begrepen en zij weten niet altijd goed hoe er mee om te gaan. Omdat de zorg steeds moeilijker wordt raken zij overbelast. Pas als het echt niet meer gaat, wordt hulp van buitenaf ingeschakeld. Deze hulp sluit niet altijd goed aan bij hun ondersteuningsbehoeften. Hoe kan de zorg eerder én beter aansluiten bij de behoeften van deze ouderen en hun families?

Onderzoekers, docenten en studenten van ons kenniscentrum zijn in 2019 gestart met het opzetten van een nieuwe werkwijze om migrantenouderen met vergeetachtigheid of dementie te signaleren en te ondersteunen. Daarvoor deden zij in de wijken Feijenoord en Delfshaven een wijkanalyse, organiseerden ze focusgroepen met professionals over hun ervaringen met de doelgroep én interviewden ze mantelzorgers van de oudere migranten. Ze gingen na: wat zijn hun behoeften en wensen qua ondersteuning? Welke ervaringen hebben zij met het huidige ondersteuningsaanbod?

Signaleren, contact leggen en aansluiten

Ook zijn de onderzoekers en docenten in de wijken aan de slag gegaan met een lerend-praktijknetwerk van zorg- en welzijnsprofessionals. Samen met hen zijn er plannen gemaakt en uitgevoerd om oudere migranten met vergeetachtigheid en dementie in een eerder stadium te signaleren en contact met hen te leggen. Daarnaast zijn zij aan het uitzoeken hoe voorzieningen in de wijk beter kunnen aansluiten bij de behoeften van deze ouderen en hun mantelzorgers. Ook andere vrijwilligers, professionals en sleutelfiguren in de wijk worden betrokken. Zij helpen bij de signalering, de opzet en de uitvoering van het nieuwe ondersteuningsaanbod.

Kennis overdragen

Het project heeft een looptijd van twee jaar. In mei 2021 is het niet alleen de bedoeling dat het ondersteuningsaanbod beter aansluit bij migrantenouderen in Feijenoord en Delfshaven, maar ook dat de opgedane kennis beschikbaar is voor (toekomstige) professionals. Welke competenties en kennis hebben zij nodig om migrantenouderen met vergeetachtigheid of dementie te vinden en hen zo goed mogelijk bij te staan? Alle bevindingen en ervaringen worden vastgelegd in een bruikbare en overdraagbare methode, die ook in andere wijken en steden kan worden toegepast.

Met de verkeerde schoenen de moskee uit

Artikel van Movisie over het project

Zijn altijd energieke vader begon dingen te vergeten. Liet het gas openstaan, liep op straat de verkeerde kant op. ‘Ouderdom, dacht ik eerst. Maar toen hij een paar keer met de verkeerde schoenen uit de moskee kwam, wist ik dat er meer aan de hand was.’

Lector Ton Bakker sprak Radio Rijnmond naar aanleiding van een ingezonden brief aan Minister Hugo de Jonge. In deze brief geven tientallen artsen, hoogleraren, directeuren en andere deskundige aan dat de minister moet investeren in preventie van dementie.

Betrokken projectleiders:

Docent-onderzoeker en projectleider

lector Samenhang in de Ouderenzorg / Directeur kenniscentrum

Deel deze pagina: