Terugblik

Met veel plezier kijken we terug op hoe het verhaal van ons kenniscentrum vorig jaar is doorontwikkeld. Stevige verankering in diverse (onderzoeks)netwerken zorgde opnieuw voor een directe verbinding met actuele vraagstukken. Zo konden we snel en adequaat schakelen en samenwerken met relevante partners in onderzoeks- en innovatieprojecten.

We zijn trots op hoe consequent wij daarbij steeds kunnen optrekken met de mensen om wie het gaat. En op hoe we telkens goed kijken naar de specifieke omstandigheden en context waarin zij verkeren. De participatie in Vitale Delta en Medical Delta is een goed voorbeeld, maar ook de academische werkplaatsen voor verloskunde en de jeugdhulpketen zijn illustratief, evenals de verbinding met het ouderenforum GENERO.

Ons werk doet ertoe. Die bevestiging krijgen we telkens weer. Bijvoorbeeld in de vorm van de Deltapremie die lector AnneLoes van Staa dit jaar in ontvangst mocht nemen. Een terechte beloning voor haar werklust, kwaliteit en enorme output en impact op praktijkgericht onderzoek. We zijn hier enorm trots op. Net als op de andere mooie projecten en resultaten die staan beschreven in deze Hoogtepunten. Benieuwd naar meer voorbeelden? Bezoek dan ook onze website.

Vooruitblik

Er is veel kennis over leefstijlinterventies om aandoeningen en ziekten te voorkomen of vertragen. Toepassing van die kennis in de dagelijkse praktijk kan veel sterker. Daarom leggen we in 2020 meer dan voorheen nadruk op vraagstukken rondom vitaliteit en preventie. Het proces van gezond ouder worden is immers iets wat speelt gedurende de hele levenscyclus: van vóór de geboorte tot het overlijden. Een onderdeel van deze preventieve focus is onderzoek naar de vitaliteit en veerkracht van werknemers, binnen en buiten de zorg. Daarnaast willen we de waarde van ondersteunende technologie krachtig neerzetten om professionals, patiënten en mensen met chronische aandoeningen te dienen. In projecten in fieldlabs en livinglabs zoeken we samen met praktijkpartners en studenten van diverse opleidingen naar oplossingen, zowel voor individuele situaties als voor generieke toepassingen.

We helpen het Instituut voor Gezondheidszorg graag de nieuwe ontwikkelingen in het curriculum van de opleidingen te verankeren. Het gaat dan om de invloed van zorgtechnologie én de toepassing van integrale zorg en patiënt- en contextgericht werken. Kortom, er is mooi werk aan de winkel in 2020. We kijken uit naar de samenwerking met al onze partners, binnen en buiten de hogeschool.

Projecten die afronden in 2020:

Studenten van de opleiding Verpleegkunde en beginnende verpleegkundigen kampen regelmatig met een hoge fysieke en mentale werkbelasting binnen hun stage en/of beroep. Om de kwaliteit van de gezondheidszorg in de toekomst te kunnen waarborgen is implementatie van effectieve preventieve interventies noodzakelijk.

Dit project richt zich op het voorkomen van uitstroom van oudere zorgprofessionals, te beginnen met oudere verpleegkundigen, omdat zij op veel plekken onmisbaar zijn voor de dagelijkse zorgverlening, vaak zware fysieke arbeid leveren en niet zelden ontevreden zijn over hun huidige positie en taken.

Voor succesvolle participatie in de samenleving zijn leren en het vinden en behouden van werk erg belangrijk. Veel (jong)volwassenen met autisme hebben moeite met studeren, vinden geen passend werk, hebben helemaal geen werk, of werken ongewenst in een baan onder hun niveau.

Door de vergrijzing en de toename van vacatures in de zorg, is het noodzakelijk om efficiënter en doelmatiger te werken. Dat vraagt om kennis en beheersing van processen in de zorg.

Projecten die starten in 2020:

Jongeren met complexe zorgbehoeften die uitstromen uit de residentiële jeugdzorg blijken als zij meerderjarig zijn onvoldoende voorbereid te zijn op zelfstandigheid. Door deze jongeren een stem te geven in jeugdhulp stimuleert dat hun persoonlijke ontwikkeling.

Een stralende organisatie geeft energie en positivisme. En dat zie je terug in een hogere medewerkerstevredenheid. Het realiseren van duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie is daarom van groot belang.

Bij ingrijpende situaties, zoals verandering van gezondheid, verlies van naasten, of bij een terminale ziekte, kunnen zingevingsvragen meer naar voren komen, zoals: Kan mijn leven nu nog zinvol zijn? Kan ik nog waardevol zijn voor anderen? Binnen dit project ontwikkelen wij een werkwijze waarbij het aanbod ten aanzien van zingeving aansluit op de individuele behoeften.

Deel deze pagina: