Zorgtechnologie


De inzet van techniek kan de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg verbeteren en de zelfredzaamheid van mensen met een beperking of chronische ziekte bevorderen. Ook kan zorgtechnologie mensen motiveren en ondersteunen om gezond(er) te blijven. Kenniscentrum Zorginnovatie heeft een aantal mooie projecten op het gebied van zorgtechnologie; voor pasgeborenen, ouderen met dementie en alles daartussenin.

ZorgTech010

Kansen voor elke opleiding met zorgtechnologie

Technologie valt niet meer weg te denken in de maatschappij. Op school, privé en dus ook in de zorg is het onderdeel van het dagelijks leven. Voor zorgopleidingen heeft het als consequentie dat technologie onderdeel gaat uitmaken van het werk van zorgprofessionals én van hun cliënten. Het betekent ook iets voor andere opleidingen die de zorg als toepassingsgebied hebben, zoals logistiek, elektrotechniek, communicatie, productontwikkeling of bedrijfskunde. Hogeschool Rotterdam wil met onderwijs en onderzoeks- en innovatieprojecten een bijdrage leveren aan een goede toepassing van zorgtechnologie. Er gebeurt op de hogeschool al veel op het gebied van zorgtechnologie, en onder de noemer ZorgTech010 worden deze inspanningen gebundeld.

De hogeschool richt zich op de technologie die het werk in de zorg aantrekkelijker en efficiënter maakt. Maar ook op technologie die het leven van mensen die zorg ontvangen ondersteunt bij bijvoorbeeld herstel en het voorkomen van functieverlies.

Dit is vaak technologie die niet high tech is, maar eerder praktisch en heel goed te ontwerpen en testen door onze studenten in co-creatie met het bedrijfsleven en de zorgpraktijk.

Waarom zorgtechnologie? Zorgtechnologie biedt niet alleen voordelen voor de zorg, maar ook kansen voor interessant onderwijs en een goed toekomstperspectief voor onze studenten. Het brede werkgebied van zorgtechnologie gaat zowel over robots en dure machines in ziekenhuizen, zoals MRI- scanners, als over grote of kleine oplossingen voor alledaagse problemen in de zorg thuis of in een instelling.

Minder stress voor couveusebaby’s

Het harde metalen uiteinde van een meetlint tegen je tere huid, iemand die hard aan je been trekt om het te meten… De huidige methode om de groei van couveusebaby’s te monitoren is enorm stressvol voor deze kwetsbare groep. Zó stressvol dat professionals deze essentiële metingen soms moeten overslaan om de baby te ontzien. Er zijn bovendien twee verpleegkundigen nodig: één om de ‘spaghetti’ van draden vrij te maken en één om de daadwerkelijke meting uit te voeren. Promovendus Ronald van Gils zoekt naar een manier om de metingen voortaan contactloos te doen. Dat is snel, pijnloos én hygiënisch.

Sinds 2015 werken studenten van Medische Hulpverlening, Verpleegkunde, Elektrotechniek, Industrieel Product Ontwerpen, Werktuigbouwkunde, Technische informatica en Informatica aan deelonderzoek in minoren, projectonderwijs en afstudeerprojecten. Zij onderzoeken toepassing van onder meer 3D fotometrie, augmented reality en beeldherkenning voor een zo accuraat en comfortabel mogelijke meting. Een groot voordeel van deze contactloze technieken is dat het hygiënischer werkt en minder gevaar oplevert voor besmetting. Het onderzoek is een samenwerking met de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Erasmus MC-Sophia en leverde al een Bachelor Award en media-aandacht op, onder meer bij de NOS.

Praktijkproblemen oplossen

Timothy Singowikromo (opleiding Elektrotechniek) wint de Hogeschool Rotterdam Bachelor Award voor zijn 3D-babyscanner. Het project van de babyscanner komt voort uit het promotieonderzoek naar meetinstrumenten voor 'contactloze' groeimonitoring van couveusebaby's. Het project van Timothy valt onder Create4Care, een samenwerkingsproject van het Erasmus MC en Hogeschool Rotterdam. Bij Create4Care werken studenten aan oplossingen voor problemen waar verpleegkundigen in hun dagelijkse praktijk tegen aanlopen.

Designer hulpmiddelen

Er zijn allerlei hulpmiddelen beschikbaar voor mensen met een beperking. Maar ieder mens is anders: wat werkt voor de één, is soms nét niet handig voor de ander. Daardoor hebben veel mensen met een beperking nog steeds moeite met alledaagse taken. De oplossing? Maatwerk via Design4One. Studenten werken binnen de minor Zorgtechnologie aan dit project samen met eindgebruikers aan precies passende hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een geleidestok met licht voor een blinde vrouw die in het donker is aangereden. Studenten ontwikkelen voor haar een verlichte stok die zij makkelijk kan bedienen én die niet te zwaar is door ingebouwde techniek.

In 2019 startte Design4One met zes groepen studenten van verschillende opleidingen, uit de richtingen (technische) gezondheidszorg en design. Zij zien hoe hun samenwerking direct bijdraagt aan iemands kwaliteit van leven. Aan het eind van de minor onderzoekt docentonderzoeker Anne van Woezik de tevredenheid van eindgebruikers: “Als wat we doen echt werkt, wordt dit hopelijk een estafetteproject.” En sommige producten kunnen in de toekomst wellicht evolueren van design for one naar design for all. Dan kunnen studenten van andere opleidingen ook inspringen. Elektrotechniekstudenten bijvoorbeeld bij doorontwikkeling van het product, en economiestudenten bij het vermarkten ervan.

Digitale gezondheidscoach én vriend

Advies neem je aan van iemand die jou begrijpt, die aanvoelt wat jij prettig vindt en weet waar jouw valkuilen liggen. Daarom wordt de gezondheidsapp NESTORE niet alleen ontwikkeld als digitale coach, maar ook als ondersteunende vriend voor senioren. Hij stelt gezonde acties voor die passen bij de specifieke belevingswereld en voorkeuren van gebruikers. Dat vergroot de kans dat zij het advies daadwerkelijk opvolgen.

Senioren bepalen zelf wat NESTORE voor ze gaat doen. Bijvoorbeeld resultaten met anderen delen om elkaar te motiveren. Of tips ontvangen voor uitjes in de buurt. Maar als dat niet in iemands interessegebied ligt, past de coach zich volledig aan.

Niets hoeft, alles mag en de gezondheidsdoelen van de gebruiker zijn leidend. Als die intrinsieke doelen in gevaar komen, trekt NESTORE aan de bel. De digitale coach is zo een belangrijke partner in het voorkomen van gezondheidsklachten en het behoud van vitaliteit. Tussen 2017 en 2020 worden het monitoringssysteem, de beslissingsondersteunende functie en de communicatiefunctie van NESTORE ontwikkeld. Het project is een samenwerking met het Preventie Collectief en wordt ook uitgevoerd door partners in Zwitserland, Italië, Spanje, Roemenië, Engeland en België. In Nederland testen twintig senioren de app onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van lector Ton Bakker.

De projectleiders:

Projectleider Meetinstrument Couveusebaby's

Projectleider Design4One

Projectleider NESTORE

Deel deze pagina: