Ondersteuning voor naasten van mensen met een verslaving


Verslaving is niet alleen een probleem van de persoon met de verslaving zelf. Ook familieleden en andere naasten kunnen er zwaar onder lijden. Tijdens een groot drugs- en drankonderzoek onder studenten gaf 16 procent aan een familielid te hebben met verslaving. Studeren is onder die omstandigheden een prestatie op zich. Onderzoeker Dorine van Namen besteedt daarom haar promotieonderzoek aan de vraag: hoe kunnen we hen zo goed mogelijk ondersteunen?

“Ik ben net gestart met het onderzoek, maar nu al valt op hoe heftig de problematiek is”, vertelt Dorine van Namen. “Structurele belediging, vernedering, verwaarlozing en erger... Het is niet gering waar deze studenten mee kampen. Het is verrassend hoe veerkrachtig velen van hen zijn en hoe goed ze toch functioneren. Maar daaronder ligt vaak ernstige somberheid, depressie en faalangst. Ik wil de komende jaren verder onderzoeken hoe een familielid met verslaving – een ouder, broer, zus of partner - de psychische en lichamelijke gezondheid van studenten beïnvloedt. En ook wat de effecten zijn op het verloop van de studie.”

Stigma op verslaving

Studenten die hun omstandigheden op school uitleggen, krijgen begrip en ondersteuning. Maar voor hun gevoel staat het niet in verhouding tot studenten met andere problemen, vertelt Dorine. “Een vader of moeder met kanker bijvoorbeeld, daar wordt in hun ogen veel meer rekening mee gehouden. Het stigma op verslaving is nu eenmaal groot, dat blijkt ook uit de literatuur. Terwijl het iedereen kan overkomen. Of je vader nu bankdirecteur is of bijstandsgerechtigde: verslavingen discrimineren niet.”

Aansluiten bij behoeften

Dorine gaat ongeveer dertig studenten de komende jaren actief volgen om te onderzoeken hoe lichamelijke en psychische gezondheid, coping en sociale steun zich ontwikkelen. Daarnaast doet ze kwantitatief onderzoek onder een grotere populatie. “Ik wil te weten komen welke ondersteuning studenten nodig hebben en hoe we daarin kunnen voorzien. Er zijn namelijk wel ondersteuningsprogramma’s voor deze groep, maar die hebben weinig aanloop”, vertelt ze. “Een andere doelstelling is een onderwijsaanbod voor hogescholen ontwikkelen, zodat we toekomstige professionals zoals verpleegkundigen, medisch hulpverleners, social workers en leerkrachten beter kunnen toerusten op deze problematiek.”

Van MDMA-knuffels tot crashen bij de EHBO

Het hogeschoolblad Profielen vroeg alle Hogeschool Rotterdam-studenten om een enquête over hun drank- en drugsgebruik in te vullen. De studenten reageerden in groten getale: 5.662 van hen vulden de vragenlijst in.

"Je zou vanavond pas thuiskomen, dus wegwezen"

Michelle leefde vanaf haar zesde met een aan alcohol verslaafde stiefvader. Hij vernederde haar systematisch, elke dag hoorde ze dat ze ‘dom was, zó dom’. Het resulteerde er onder andere in dat zij pas na haar dertigste aan een hbo-opleiding begon.

Betrokken projectleiders:

Onderzoeker

lector Transities in Zorg

lector Ondersteuningsbehoeften: Levenslang & Levensbreed

Deel deze pagina: