Onderwijs vernieuwing


Studenten op weg helpen naar een mooie carrière. Dat doet de hogeschool sinds jaar en dag, en daar zijn we goed in. Maar de manier waarop we deze taak invullen, verschilt per instituut, opleiding en zelfs per collega. Zo ontstond de vraag: wat nu als we hogeschoolbreed van elkaar leren wat werkt? De nieuwe onderzoekslijn Onderwijskwaliteit in verbinding helpt ons alle verschillende dimensies ontdekken waarop we het proces van studenten kunnen faciliteren.

“Met onderzoek hopen we de werkzame principes boven water te halen, zodat collega’s op andere plekken ze ook in hun context kunnen toepassen.”

Monique de Bruijn-Smolders

Monique is coördinator van de nieuwe onderzoekslijn. Voor haar gold het eerste minisymposium op 15 oktober als duidelijk hoogtepunt van 2020. “We merkten dat de hogeschool echt van zichzelf wil leren”, concludeert ze enthousiast. De vorm van het symposium – digitaal – was meteen ook een afspiegeling van een groot deel van de inhoud, vertelt ze.

“Het onderwerp flexibel, blended en online leren stond bij iedereen hoog op de agenda. Daar willen opleidingen zo goed mogelijk op inspelen en dat sluit aan bij ons doelgerichte onderzoek. Zo onderzocht collega Fleur Prinsen hoe studenten de omschakeling naar online ervaren. Daaruit bleek dat hun onderwijsbehoeften zijn veranderd nu alles digitaal gaat. Nuttige informatie voor bijvoorbeeld studieloopbaancoaches: die kunnen daar nu concreet mee aan de slag.”

Studiesucces als teamverhaal Bij de onderzoekslijn zijn meerdere lectoraten betrokken. Lector begeleidingskunde Michiel de Ronde heeft vooral interesse in samenwerking en processen van teamleren. Van de directeur tot de facilitaire dienst: het systeem als geheel bepaalt de onderwijskwaliteit en het studiesucces, ziet hij.

“Talentontwikkeling is voor mij echt een collectief gebeuren. Hoe sluit je de organisatie en teams zo op elkaar aan, dat ze optimaal in dienst staan van het onderwijs? Ook dat ging het afgelopen jaar natuurlijk anders”, vertelt hij. “Door al het thuiswerken kwamen de teams onder druk te staan. Iedereen moest elkaar op een nieuwe manier zien te vinden en dat was interessant om te zien. Elke opleiding pakte het anders aan, maar de sleutel bleek individueel én collectief eigenaarschap binnen de teams. Als je met elkaar een verantwoordelijkheid voelt, kun je van studiesucces echt een teamverhaal maken.”

Breed en goed ingebed onderzoek Onderzoek naar het onderwijs van de hogeschool was voorheen enkel gericht op lokale vraagstukken van één instituut of opleiding. Dat is nu uitgebreid met een hogeschoolbrede onderzoeksagenda. “En het leuke is dat er voor allerlei aspecten aandacht is”, vertelt Monique. “Zo ben ik zelf veel bezig met welke studievaardigheden bijdragen aan het succes en welzijn van studenten, maar we kijken bijvoorbeeld ook naar de rol van binding. Hoe verbonden voelen studenten zich met elkaar, met docenten en met de hogeschool? Ook dat bepaalt hoe goed het gaat tijdens de opleiding. En hoe creëer je ruimte voor eigen inbreng en creativiteit, zodat studenten nog meer uit hun studie halen?”

Michiel: “Er gebeuren al heel mooie dingen. Alle pedagogisch-didactische, technologische, onderwijs-, verander- en begeleidingskundige expertise is immers al in huis! Die best practices willen we zichtbaar maken, zodat we van elkaar kunnen leren.”

Lector Begeleidingskunde Michiel de Ronde

Coördinator 3e onderzoekslijn Monique de Bruijn-Smolders

Publicaties

image

I Belong here

Boek van Claudia Gomez dat inzichten en handvatten biedt om de hogeschool te zien als een plek waar je je gehoord en gezien voelt en waar je kan worden wie je wil zijn.

Koplopers

Kwetsbaarheid is kracht. Publicatie van participatief onderzoeksproject Koplopers. Met kleine en grote verhalen over wat werkt bij psychisch kwetsbare jongeren en studiesucces.

Student Voice

Experiment waarbij studenten van Hogeschool een cursus inclusief lesgeven ontwikkelen voor hun docenten. "Als we niet vragen wat studenten nodig hebben, weten we dat niet."

Betrokken lectoren bij dit thema:

Studiesucces & Versterking Beroepsonderwijs

Digitale Didactiek

Sense of Belonging

Begeleidingskunde

Deel deze pagina: