Onderzoek en onderwijs in Coronatijd


Onderzoeksprojecten lopen door, maar worden wel op een andere manier uitgevoerd. Voor het onderwijs was er een grote overschakeling naar online lesgeven. Maar ook het onderwijs is in Coronatijd doorgegaan. Bekijk hier hoe docenten en onderzoekers flexibel en wendbaar hebben geanticipeerd tijdens deze bijzondere periode.

Samen voor Zuid

Kennis en expertise verbinden in project Knap'RZ

In Rotterdam is als onderdeel van het twintig jarig Nationaal Programma Rotterdam Zuid, een intensieve aanpak gestart om mensen van Zuid aan werk te helpen. Meer dan in de rest van de stad zijn inwoners hier afhankelijk van een bijstandsuitkering. En hun problemen blijken vaak een sta-in-de-weg om werk te vinden of te houden. Daarom is een veel intensievere begeleiding nodig.

Kenniscentrum Talentontwikkeling onderzoekt de uitvoering van het programma onder de noemer Knap’RZ. (Een samenwerking van Hogeschool Rotterdam, Erasmusuniversiteit en SEOR). Het lectoraat Inclusieve arbeid verzorgt een scholings-, reflectie- en onderzoeksprogramma in samenwerking met gemeente Rotterdam om zo inzichten uit onderzoek te benutten voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Sophie van Buren is als docent-onderzoeker betrokken. Samen met programmamanager Samen voor Zuid Rozanne Wijnand blikken ze terug op het afgelopen jaar.

Sophie: “Er zijn vanuit de gemeente verschillende afdelingen betrokken bij de begeleiding van mensen met een uitkering. Iedereen staat voor dezelfde uitdaging, maar elkaar opzoeken is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Zeker in tijden van Corona."

Online onderwijs

Onderlinge afstemming

“Nu is het de hoogste tijd om tot onderlinge afstemming en verdieping te komen om van online onderwijs een succes te maken.” Fleur Prinsen en Carlos van Kan aan het woord.

Pandemisch onderwijs

'‘De reden dat ik voor het leraarschap heb gekozen, ben ik kwijt." schrijft hoofddocent Monique van den Heuvel. "Er is wel interactie, maar wat is de kwaliteit van die interactie?"

Blik op de toekomst

Vooruitkijken naar 2030

Een bundeling van de kennis en visie van lectoren en (hoofd)docenten heeft een uniek boek opgeleverd: ‘Hoger beroepsonderwijs in 2030’. De bundel omvat 26 bijdragen en 4 toekomstscenario’s met rijke beelden van mogelijke toekomstige ontwikkelingen rondom diverse onderwerpen die voor het hoger beroepsonderwijs relevant zijn.

Deel deze pagina: