Professionele identiteit


De integrale aanpak van sociale vraagstukken waar sociaal werk voor staat, vraagt om een breed zicht op menselijk welzijn, inclusief een duurzame, gezonde grootstedelijke omgeving en leefstijl. Bekijk hieronder hoe onderwijs en onderzoek bij Hogeschool Rotterdam hier studenten op voorbereid.

Nieuw lectoraat Professionele Identiteit

Leonie le Sage is eind 2020 benoemd tot lector bij Hogeschool Rotterdam. Hier gaat ze zich bezighouden met onderzoek naar de professionele identiteit van sociaal werkers.

Leonie le Sage was, voordat ze lector werd, hoofddocent bij het Instituut Sociale Opleidingen van de Hogeschool Rotterdam. Dit was een andere functie dan die van lector. “Als hoofddocent zat ik midden in de opleiding. Zo was ik coördinator van het afstudeerprogramma en was ik bezig met professionalisering van docenten, en met onderwijsontwikkeling. En als lector zit ik voornamelijk bij het kenniscentrum. Ik ben meer gericht op hoe ik onderzoek kan doen naar een bepaald thema. Als lector ben ik zeker nog betrokken bij de opleiding, bijvoorbeeld bij de doorontwikkeling van het opleidingsprofiel Social Work. Ook omdat dit goed aansluit bij de inhoud van mijn lectoraat.”

" Als je wil benadrukken wat sociaal werkers met elkaar gemeenschappelijk hebben, wat hun beroepsidentiteit is, dan moet je ook in staat zijn dat goed en helder te beschrijven. We zijn als beroepsvereniging een nieuw beroepsprofiel voor de sociaal werker aan het ontwikkelen. En we hopen hierin samen te werken met het lectoraat van Leonie, omdat we denken dat het onderzoek naar die beroepsidentiteit daar een belangrijke een rol kan spelen." Jan Willem Bruijns BPSW

Onderzoek Stay on Track

Uithuisgeplaatste jongeren keren terug op school

Vaak is er thuis en op school al veel misgegaan voor uithuisplaatsing. Ondanks alle initiatieven uit het verleden is de aansluiting jeugdhulp onderwijs voor deze kwetsbare jongeren niet optimaal.

Ervaringsdeskundige jongeren doen samen met studenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam onderzoek naar de schoolloopbaan van jongeren die (tijdelijk) in een instelling wonen. Hoe kan de terugkeer naar school verbeterd worden? Samen gaan we op zoek naar oplossingen.

Intensief samenwerken in de LWG JBRR

Zo leren we van elkaar

Kenniscentrum Talentontwikkeling werkt mee aan het opleiden van social workers van de toekomst.

Een LWG is een leeromgeving waarin studenten, docenten, kenniscentra en professionals uit het werkveld intensief samenwerken.

Een voorbeeld hiervan is de LWG van de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR). Een regionale organisatie waarin specialistische teams samenwerken om zorg te leveren aan kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd of voor wie veiligheid niet vanzelfsprekend is.

Vanuit het kenniscentrum worden onderwijsactiviteiten uitgezet omtrent het thema ‘reflectieve professional’. Studenten kunnen aanhaken bij langer lopende onderzoeken rond dit thema en zo onderdeel uitmaken van een groter geheel.

Diede, afstudeerder bij talentontwikkeling genomineerd

Studenten kunnen bij Kenniscentrum Talentontwikkeling afstuderen op thema's en onderwerpen in het sociale en educatieve domein. Het kenniscentrum treedt op als opdrachtgever, begeleidt of beoordeelt studenten. Ook krijgen studenten de mogelijkheid mee te werken aan onderzoeksprojecten. Student Diede werd met haar onderzoek voor Talentontwikkeling genomineerd voor de Bachelor Award van het jaar. Zij deed onderzoek naar schakeltrajecten voor vluchtelingstudenten.

Betrokken lectoren bij dit thema:

Inclusieve Arbeid

Professionele Identiteit

Maatschappelijke Zorg

Deel deze pagina: