Taal, thuis en school


In 2020 is de kansengelijkheid voor kinderen, mede dankzij de Corona-crisis niet toegenomen. Niet iedere leerling groeit op in gunstige omstandigheden. Om de talenten van elke leerling te kunnen ontwikkelen, is het van belang met die verschillende omstandigheden rekening te houden. In onderzoek van het kenniscentrum worden programma's ontwikkeld die alle leerlingen meer kansen geven.

Thuis in Taal

Hoe kunnen leraren, samen met laagopgeleide ouders, de taalontwikkeling van kinderen stimuleren?

Onderzoek toont aan dat met name de thuisomgeving en de interacties tussen ouders en hun kinderen bepalend zijn voor de ontwikkeling van taal en geletterdheid. Op jonge leeftijd bestaan er al grote verschillen tussen kinderen. Deze verschillen worden in belangrijke mate bepaald door het opleidingsniveau van ouders. De kennisbasis is beperkt als het gaat om de werking van interventies bij (zeer) laagopgeleide ouders. Veel leraren vinden het samenwerken met ouders lastig en missen kennis om aan te sluiten bij de thuisomgeving. Vooral als dit vraagt om samenwerking met ouders die andere sociaaleconomische en culturele achtergronden hebben.

Tegen deze achtergrond zijn in dit proefschrift vier studies uitgevoerd. Met deze studies is stapsgewijs een programma (Thuis in Taal) ontworpen waarmee scholen samen met ouders de taalomgeving thuis kunnen ondersteunen. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen gedaan voor leraren, opleiders en beleidsmakers om het aangaan van partnerschappen met laagopgeleide ouders ter ondersteuning van de taalontwikkeling van kinderen duurzaam te bevorderen. 

Proefschrift

'At home in language'. Design and evaluation of a partnership program for teachers with lower-educated parents in support of their young children’s language development

Expertmeeting

Deskundigen vanuit onderwijsbeleid, wetenschap en praktijk gingen met elkaar in gesprek over de aanpak Thuis in Taal.

Magazine

Beter thuis in taal: verbeter de samenwerking met ouders voor meer taalstimulering thuis. Magazine voor professionals in onderwijs en kinderopvang.

Docent-onderzoeker van het jaar

Om erkenning te geven aan onze docent-onderzoekers die onderwijs en onderzoek, ook tijdens dit bewogen jaar, met elkaar hebben weten te verweven, heeft de hogeschool de verkiezing van de ‘Docent-onderzoekers van het jaar’ in het leven geroepen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.500,- om in (nieuw) onderzoek te kunnen investeren. Kenniscentrum Talentontwikkeling sprak waardering uit voor Martine van der Pluijm, omdat zij zorgvuldig heeft gewerkt aan de wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk bruikbare aanpak Thuis in taal, om ook laaggeletterde/laagopgeleide ouders te betrekken bij de taalontwikkeling van hun kind. Haar ambitie is om de wetenschap dienstbaar te maken aan het verbeteren van de praktijk en dat is haar gelukt.

Aandacht voor kwetsbare kinderen

Lector Mariette Lusse maakte de handreiking' Omgaan met armoede op scholen'. Hierin staan waardevolle tips over hoe armoede te signaleren, bespreekbaar te maken én ouders door te verwijzen. De publicatie werd samen met scholen samengesteld.

Lector Mariette Lusse gaf een presentatie voor Open Rotterdam, waarin zij het onderwerp aanstipt en verdiept.

Daarnaast gaf het lectoraat dit jaar extra edities van de Gereedschapskist uit om leraren te ondersturen bij thuisonderwijs.

Betrokken lectoren bij dit thema:

Taalwerving en Taalontwikkeling

Samenwerken met Ouders

Taalwerving en Taalontwikkeling

Deel deze pagina: