Onderwijs

Hoe ziet de beroepspraktijk er over een paar jaar uit voor onze studenten, als zij zijn afgestudeerd? Praktijkgericht onderzoek zorgt ervoor dat we beter weten waar professionals in de toekomst mee te maken hebben en helpt nu onderwijs aan te bieden dat aansluit op die steeds veranderende beroepspraktijk. Bekijk hier een aantal voorbeelden van onderwijs dat met de praktijk is vervlochten.

Onderwijsvorm living lab onder de loep in het Schiedistrict

Hoe breng je economische, maatschappelijke en ecologische waarden samen in nieuwe businessmodellen en creëer je maatschappelijk verdienvermogen? Sinds september 2021 houdt het nieuwe living lab van Kenniscentrum Business Innovation in Schiedam zich met deze vraag bezig. Het kenniscentrum doet hier onderzoek naar de werkwijze van het living lab. In een living lab creëren bedrijven, gemeenten, studenten, docenten en onderzoekers collectieve intelligentie.

Dit levert innovaties op die de regio nodig heeft. In een living lab ontwikkelen studenten competenties die hen straks flexibel inzetbaar maken, voor beroepen die we nu nog niet eens kennen. Met meer inzicht in de werking van het living lab, kunnen we het als onderwijsvorm verder ontwikkelen.

Nederland beschermen tegen de stijgende zeespiegel tijdens je studie

De Community of Practice (CoP) Hoogwaterveiligheid had een actief jaar, onder andere omdat het 600 jaar geleden was dat de Sint Elisabethsvloed plaatsvond. Rond de herdenking hiervan werden allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder een webinar in juni en het congres Preventing Deltafloods in november. In deze CoP onderzoeken studenten vanuit het onderwijs oplossingen voor

het beschermen van Nederland tegen de zeespiegelstijging, bijvoorbeeld met een plan voor onze sluizen en duinen. Maar ook hoe we de natuur zelf in kunnen zetten om de risico’s van klimaatverandering het hoofd te bieden.

Dominique Sluijsmans nieuwe lector Integrale Curriculumontwikkeling

Een van de ambities van de hogeschool is om onderwijs, onderzoek en het verbeteren en vernieuwen van de (regionale) beroepspraktijk intensiever met elkaar te verbinden. Sinds september 2021 levert Dominique Sluijsmans hieraan een bijdrage als nieuwe lector Integrale Curriculumontwikkeling. Het lectoraat kijkt verder dan alleen de inhoud van een curriculum; er is aandacht voor toetsing, didactiek, onderwijskundig leider-

schap en collectief leren. Het lectoraat maakt ontmoetingen tussen opleidingen, onderwijsadviseurs, lectoren en diensten mogelijk. “Deze verbindende rol is voor mij de kern van het lectorschap,” aldus Dominique Sluijsmans.

Assetmanagement voor toekomstige projectmanagers

Studenten die worden opgeleid in de richting Integraal Project Management krijgen in hun werk te maken met assetmanagement. In dit geval gaat dat over de fysieke infrastructuur die we nodig hebben om de samenleving te laten functioneren (denk aan bruggen of waterkeringen). Assetmanagement is het vakgebied van lector Martine van den Boomen en zij geeft regelmatig gastcolleges bij verschillende opleidingen. Dit jaar kregen de studenten van de minor ‘Samen bouwen aan de toekomst’ les van

Martine over risico-inventarisatie en -beheersing in assetmanagement. Zij oefenden onder andere met een belangrijk instrument, de risicomatrix, waarmee je investeringen kunt prioriteren en risicogestuurd kunt onderhouden en beheren.

Hoe lastig is de metro pakken als je moeite met taal hebt?

Reizen met het openbaar vervoer lijkt de normaalste zaak van de wereld. Maar wat als je geen Nederlands spreekt, laaggeletterd bent of door een handicap belangrijke informatie mist? Is het dan wel zo makkelijk? In het project Rotterdam Begrijpt Elkaar werken logopedisten, onderzoekers van het lectoraat Zorg voor Communicatie, docenten Logopedie en studenten van de minor Meer Taligheid samen met mensen die

die moeite hebben met taal. Zij onderzochten onder andere de toegankelijkheid van reizen met de RET.

Autonomy Lab: Hoe leiden we autonome kunstenaars anno 2021 op?

Afgelopen jaar startte Kenniscentrum Willem de Kooning Academy het project Autonomy Lab, dat nieuwe manieren onderzoekt waarop ‘autonomie’ wordt begrepen, beoefend en gecreëerd in de kunsten. In het onderwijs van de WdKA zien we dat de traditionele westerse, en specifiek Nederlandse, opvatting van autonome kunst als vrije expressie voor de kunstenaar niet langer houdbaar is in een geglobaliseerde wereld. Hoe pas je je als kunstacademie daarop aan? In Autonomy Lab staat niet de autonomie van de kunstenaar centraal, maar de vraag hoe kunstenaars autonomie voor zichzelf

en voor andere mensen of groepen in de samenleving kunnen creëren. Is je individueel werkportfolio straks nog het eindproduct van je opleiding of dat wat je in samenwerking met anderen buiten jouw atelier teweeg hebt gebracht? Het project draagt met workshops, internationale samenwerkingen en publicaties van de student/docent-onderzoeksgroep rechtstreeks bij aan de herziening van het Autonomous Practices curriculum van de WdKA.

Helemaal ondergedompeld in Hillesluis

Zo'n 150 studenten Creative Marketing and Sales en Marketing of Social Business gingen in, met en voor de wijk Hillesluis aan de slag. Samen met bewoners en organisaties werkten de tweedejaarsstudenten aan complexe onderwerpen zoals: Vergroening voor Sportspeeltuin Feijenoord, Groene daken, Urban Cool Island, Veilig fietsen op Beijerlandselaan en Groene Hilledijk, Buurtvaders en JOZ Talk. Hun eigen talkshow met de titel Trage Ruimte op 10 juni was de afsluiting én het hoogtepunt

van 10 inspiratiedagen in Hillesluis. Studenten en bewoners bespraken samen de resultaten van de samenwerking.

‘Aanbevolen voor jou’: moreel verantwoord (verder) kijken

Wie krijgt er niet regelmatig tips voor series of video’s op basis van eerder online kijkgedrag voorgeschoteld? Het systeem achter zo’n tip is gebaseerd op artificial intelligence (AI). Niet alleen bij kijktips op hun mediaplatforms, maar op meer plekken binnen mediaorganisaties speelt AI een steeds grotere rol. Deze organisaties worstelen nog met het ethisch verantwoord inzetten ervan. In onderzoeksproject DRAMA –Designing Responsible AI for Media Applications– ontwikkelen we hiervoor sinds oktober 2021 ethische instrumenten, zoals handleidingen en workshops.

Het project is een samenwerking tussen drie hogescholen en de mediabedrijven NPO, Beeld en Geluid, RTL, VPRO en Media Perspectives. Het project behandelt drie casussen, één daarvan is de zoektocht naar pluriforme aanbevelingssystemen. Deze casus wordt geleid door ons Kenniscentrum Creating 010.

Deel deze pagina: