Praktijk

Ons onderzoek is nauw verbonden met de beroepspraktijk, zodat het kan bijdragen aan het opleiden van toekomstgerichte professionals met een kritische, onderzoekende en ondernemende houding. Bekijk hier een aantal projecten.

Wat voor een stadswijk kan M4H zijn?

Docent-onderzoeker David ter Avest is stadsgeograaf en doet onderzoek naar gebiedsontwikkeling. Hij is –naast ruimtelijke kenmerken– met name geïnteresseerd in de sociale kenmerken van gebieden en dan in het bijzonder de Merwe-Vierhavens (M4H). Een voormalig havengebied, zo groot als de binnenstad, dat zich langzaam ontwikkelt tot een echte stadswijk. Met zijn onderzoek draagt hij bij aan het thema Resilient City, een van de grote thema's voor onderzoek en onderwijs binnen

Hogeschool Rotterdam. Zijn werk deelt hij met een breed publiek; zo verschenen er publicaties van David op Vers Beton en Sociale Vraagstukken.

Tien sterfgevallen tijdens je stage, wat doet dat met je?

Al tijdens de opleiding valt circa 45% van alle verpleegkundigen en verzorgenden uit. Van de afgestudeerden werkt ongeveer 14% twee jaar na afstuderen niet meer in de zorg. Het zijn vaak fysieke en mentale klachten die voor uitval zorgen. Dit heeft niet alleen impact op deze verpleegkundigen, maar ook op de maatschappij als geheel. Het project SPRiNG Sterk gestart in de zorg is op zoek gegaan naar kansrijke interventies die een oplossing kunnen bieden.

In 2021 werden de resultaten gepresenteerd in een webinar, waarin onder andere de onderzoekers en voormalig student Verpleegkunde Tessa aan het woord komen.

Autonomy Lab: samenwerking met kunstenaarscollectieven wereldwijd

In 2021 startte Kenniscentrum Willem de Kooning Academy het project Autonomy Lab, dat nieuwe manieren onderzoekt waarop ‘autonomie’ wordt begrepen, beoefend en gecreëerd in de kunsten. In Autonomy Lab staat niet de autonomie van de kunstenaar centraal, maar de vraag hoe kunstenaars autonomie voor zichzelf en voor andere mensen of groepen in de samenleving kunnen creëren. De kern van het project is een serie workshops met lokale en internationale transdisciplinaire kunstcollectieven. Het project

werkt samen met onder andere kunstenaars die werken als cateraars en voedselonderzoekers in Rotterdam, kunstenaars en onderzoekers die experimenteren met transportlogistiek en grensbeleid tussen Hong Kong en China, en kunstenaars die hun cultuurcentrum als een zelfgeorganiseerd buurthuis voor wederzijdse hulp runnen in New York te midden van de coronapandemie.

Daddy’s Place: platform voor jonge vaders (to be)

Tijdens de zwangerschap van zijn vriendin viel het hem al snel hem op: aan vaders wordt niet veel gevraagd. Hoe gaat het met jou, wat is jouw medische geschiedenis? Jocelin Shumbusho Niyonzima miste deze vragen in de verloskundigen-praktijk, terwijl hij toch ook met deze zwangerschap te maken had. Jocelin: “Het voelde alsof ik meubilair was.” Mama’s Garden, een programma van Centre of Expertise EMI op Zuid, gaf Jocelin de kans om te ontdekken of meer mannen dit zo ervaren. Hij bedacht Daddy’s Place: een platform voor jonge (aanstaande) vaders dat

hen ondersteunt tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar van hun kind. Je vindt er handige links, tips en grappige memes over vaderschap. Het doel om uit te groeien tot een platform met podcasts, fysieke ontmoetingen met andere vaders en laagdrempelig contact met professionals.

Wat vinden we van smart oplossingen in de grote stad?

Slimme lichtpalen, een robot die zwerfafval verzamelt of digitale polsbandjes waarmee je zoekgeraakte kinderen kunt terugvinden: een smart city gebruikt slimme, nieuwe technologische oplossingen om grootstedelijke vraagstukken aan te pakken. Den Haag doet dit in het Living Lab Scheveningen. Maar wat vinden bewoners, bezoekers en ondernemers eigenlijk van die oplossingen

oplossingen? Kenniscentrum Creating 010 onderzocht in opdracht van de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland hoe burgers de inzet van deze digitale technologie en data beleven in het gebied waar zij wonen, werken en recreëren.

Servitization: ook in de maakindustrie komt de klant centraal te staan

Voor machinefabrikanten en andere maakbedrijven in het mkb wordt het, vooral door digitalisering, steeds makkelijker om hun klanten niet alleen een product te verkopen, maar hen volledig te ontzorgen. Denk aan aanvullende diensten zoals een installatie-, onderhouds- of reparatieservice. Niet meer het product, maar de behoefte van de klant komt centraal te staan: dit is servitization. Daarvoor moet je als mkb-bedrijf je businessmodel vernieuwen, maar hoe doe je dat? Het onderzoek Industry4.0@YourService houdt zich daarmee bezig.

Eind april keurde Regieorgaan SIA de subsidieaanvraag voor het onderzoek goed. Om kennis en ervaring te delen met bedrijven is het Platform Servitization opgericht: een kenniscommunity die openstaat voor alle bedrijven (en andere geïnteresseerden) die meer willen weten over servitization.

Drieluik Omgaan met kinderarmoede compleet

Gemiddeld een op de dertien kinderen in Nederland groeit op in armoede. In Rotterdam is dat een op vijf. Armoede zorgt voor chronische stress en daardoor tot gezondheidsrisico’s die al voor de geboorte beginnen en leiden tot een kortere levensverwachting. Iedere dag kunnen professionals in het onderwijs, het sociaal domein en de gezondheidszorg iets betekenen voor deze kinderen. Daarom lanceerden we het drieluik ‘Omgaan met kinderarmoede’, dat handvatten

biedt om kinderarmoede te Signaleren, en gezinnen in armoede te Ondersteunen en Stimuleren (SOS). In oktober 2021 lanceerden we de laatste handreiking uit het drieluik, voor professionals in de geboorte- en jeugdgezondheidszorg.

Monitoren van microplastics

Microplastics zijn slecht voor mens en milieu. We weten alleen nog weinig over de effecten en de hoeveelheid. En hoe meet je eigenlijk de aanwezigheid van microplastics in het milieu? Waterbeheerders zoals Rijkswaterstaat onderzoeken manieren om microplastics in water goed te kunnen monitoren.

De Community of Practice Plastic van RDM CoE heeft voor hen dit jaar in de Dokhaven op RDM een meetinstallatie getest. Het verzamelde sediment wordt in het Aqualab in Innovation Dock gedroogd, gewogen en geanalyseerd.

Deel deze pagina: