Onderzoek

Het onderzoek van onze lectoren en docent-onderzoekers wordt rechtstreeks gevoed door vragen uit de beroepspraktijk en het onderwijs. De uitkomsten hiervan zijn kennis en inzichten, maar ook producten en processen die weer direct in de praktijk te gebruiken zijn. Lees hier over een aantal projecten en samenwerkingen.

Niet zonder Pip: hulp bij omgaan met je chronische aandoening

Mevrouw Verhage hoorde een paar jaar geleden dat zij chronische hartproblemen heeft. Zij slikt pillen tegen hoge bloeddruk, maar daarvan krijgt ze zoveel spierpijn dat het moeilijk wordt haar hondje Pip uit te laten. Zonder Pip kan ze niet leven, en zonder de gesprekjes met andere hondenbezitters wil ze eigenlijk ook niet. Mevrouw Verhage wil stoppen met de pillen. Maar die hoge bloeddruk dan? Mensen met een chronische aandoening moeten elke dag leven met de gevolgen van hun gezondheidsproblemen. Dat betekent dat zij naast behandeling nog iets anders nodig hebben: het vermogen om in hun dagelijks leven zelf met hun

chronische aandoening om te gaan. Dat is zelfmanagement. En (zorg)professionals kunnen daar heel goed bij helpen. Een netwerk van onderzoekers en lectoren versterkt binnen het Platform Zelfmanagement de eigen regie van deze mensen en helpt (toekomstige) professionals om hierbij te ondersteunen.

Greening Corridors: de weg naar duurzaam transport

Goederenvervoer over vaste trajecten (corridors) via het spoor, de binnenvaart of de weg is belangrijk voor de Nederlandse economie. Er wordt geld in verdiend en het verbindt het Nederlandse bedrijfsleven efficiënt en betrouwbaar met klanten en leveranciers in binnen- en buitenland. Met corridors kunnen we, als we daarnaast ook minder gefragmenteerd vervoeren, bijdragen aan duurzamer transport en minder verstopping van vervoerskanalen. Maar het verduurzamen van corridors is tegelijkertijd een steeds grotere uitdaging. In 2021 hebben daarom vijf hogescholen, met

Hogeschool Rotterdam als penvoerder, een subsidieaanvraag (SPRONG) ingediend om de komende vier jaar te werken aan de verduurzaming van internationale transportstromen in samenwerking met het Instituut Fysieke Veiligheid. Deze aanvraag is gehonoreerd. Lector Ron van Duin: “We richten ons op de implementatie van nieuwe concepten en technologieën op het gebied van logistiek, informatietechnologie en energie.”

Koplopers: écht gelijkwaardig samenwerken met je onderzoeksdoelgroep

In de (sociale) wetenschap is ervaringskennis lange tijd niet erkend en benut als kennisbron. Onderzoeken naar kwetsbare mensen worden nog vaak vanuit de stoel van de wetenschapper uitgevoerd. Zo niet bij Koplopers: hier vormde een team van psychisch kwetsbare jongeren het kloppende hart van het project met als doel stigma’s wegnemen en de participatie van psychisch kwetsbare jongeren in onderwijs, welzijn en werk bevorderen. Hun ervaringsdeskundigheid bepaalde de koers van het project en werd gaandeweg verrijkt met wetenschappelijke en praktijk-kennis. Ze gingen in gesprek met meer dan honderd docenten,

bestuurders, zorgprofes-sionals en leeftijdsgenoten. Het loslaten van de traditionele machtsverhouding tussen de onderzoeker en ervaringsdeskundige vraagt doorzettingsvermogen en durf. Daarom ontving het Koplopersteam op 24 juni een ZonMw Parel uit handen van Laurentien van Oranje.

Living Ecosystem: biobased-materialen in de lift

Biobased materialen zijn beter voor het klimaat. Daarom krijgen ze hoge prioriteit van samenwerkende wetenschappers, bedrijven en de overheid. Er is al veel onderzoek gedaan naar de technologie rondom biobased materialen, maar succesvolle businesscases zijn schaars. Om de transitie naar biobased materialen te stimuleren is interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk. We zijn daarom blij dat in 2021 de subsidieaanvraag (SPRONG) voor het 8-jarige programma Living Ecosystem is goedgekeurd; hierin

werken Hogeschool Rotterdam, Avans Hogeschool, HZ University of Applied Sciences en verschillende consortiumpartners interdisciplinair samen op het terrein van biobased materialen en circulair bouwen. We werken aan kennisontwikkeling over biobased grondstoffen en hoe je ze kunt toepassen. Kenniscentrum Busines Innovation schrijft mee vanuit het economisch domein.

Autonomy Lab: autonome kunst als vrije expressie of zelfbeschikking voor iedereen?

In 2021 startte Kenniscentrum Willem de Kooning Academy het project Autonomy Lab, dat nieuwe manieren onderzoekt waarop ‘autonomie’ wordt begrepen, beoefend en gecreëerd in de kunsten. Autonome kunst definiëren we nog vaak als de individualistische, vrije expressie van een kunstenaar. Maar in het onderwijs van de WdKA zien we dat deze traditionele westerse, en specifiek Nederlandse, opvatting van autonome kunst niet langer houdbaar is in een geglobaliseerde wereld. In workshops met (internationale) kunstenaarscollectieven maakten WdKA-studenten en -docenten kennis met nieuwe vormen van kunstbeoefening en discussieerden

ze over specifieke onderliggende concepten van autonomie. De student/docent-onderzoeksgroep heeft deze concepten in kaart gebracht in kleine publicaties. Uiteindelijk zullen ze neerkomen op een herziening en verbreding van autonomie in de kunsten die een weerspiegeling vormt van (a) concepten van autonomie in andere kennisgebieden zoals wetenschappen, filosofie en politiek, en (b) hoe autonomie wordt gecreëerd in niet-kunstpraktijken.

Stadslogistiek nieuwe stijl

Minder CO2-uitstoot en meer efficiëntie zijn grote uitdagingen in de logistieke sector. Vijf studenten van de opleiding Logistics Management rondden in 2021 hun praktijkonderzoek af dat gericht was op deze uitdagingen. Tijdens hun ‘last mile’-levering met twee elektrische voertuigen reden zij 3.108 kilometer door de Rotterdamse binnenstad en leverden tijdens 726 stops 4.278 pakketten af – en namen

retouren mee terug. Daarmee hebben zij de stad zeker 1.100 kilo CO2 bespaard. Hun project is onderdeel van Sharing Logistics, een groot praktijkgericht onderzoek naar de deeleconomie als veelbelovende ontwikkeling in de logistieke sector.

Verantwoord omgaan met artificial intelligence

Artificial intelligence (AI) ontwikkelt zich in hoog tempo. Daardoor ontstaat de vraag hoe je dit zinvol en ethisch verantwoord implementeert, in bijvoorbeeld retail of zorg. En hoe ga je in het ontwerpproces om met ethische en maatschappelijke vraagstukken? Het huidige onderzoek richt zich vooral op de technologie en geeft onvoldoende antwoord op deze vragen. In 2021 werd de SPRONG-aanvraag voor Responsible Applied AI goedgekeurd. Hierin doen Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en zeven kernpartners onderzoek naar verantwoorde AI-oplossingen voor bedrijven en instellingen. We ontwikkelen een methodologie die helpt om AI-oplossingen op een verantwoorde manier te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren.

Wat is mentoring? En waarom is het interessant voor studenten?

Veel jongeren kunnen terugvallen op een sportcoach, een docent of bijvoorbeeld een familievriend als zij even extra steun of aandacht nodig hebben. Maar niet iedereen heeft dit geluk. Mentoren kunnen iets voor hen betekenen en ze vooruithelpen op school, in hun werk, met hun leven. Loïs Schenk, onderzoeker bij Erasmus Universiteit Rotterdam, maakte een podcast over mentoring. Zij spreekt met mentor Merel en mentee Dayna, die elkaar dit jaar hebben leren kennen via

het programma Mentoren op Zuid van ons Centre of Expertise EMI. Deze podcast is een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland, Erasmus Universiteit en Mentoren op Zuid. Maak kennis met mentoring en wetenschappelijk onderzoek daarover en luister naar wat deelnemers eraan hebben.

Deel deze pagina: