Bijeenkomsten

Samen leren doe je door elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Van januari 2018 tot en met november 2019 heeft het werkteam Verbondenheid en veerkracht 18 werkteambijeenkomsten georganiseerd. Hier was steeds een vaste kern betrokken en zijn afwisselend relevante professionals uit Schiedam, Vlaardingen en Barendrecht aan- en afgehaakt. Tijdens de bijeenkomsten is de werkwijze delen – duiden – doen aangehouden om naast het uitwisselen van kennis en ervaringen ook steeds tot een volgende stap te komen volgens de methode van Design Thinking (DT). Naast de werkteambijeenkomsten heeft het werkteam ook drie evaluatiebijeenkomsten, twee kenniscafés, twee workshops en een feel good day georganiseerd. Ook hebben verschillende werkteamleden deelgenomen aan conferenties en symposia en gezocht naar goede voorbeelden en literatuur inspiratie. Bekijk een aantal voorbeelden van bijeenkomsten van het werkteam door het jaar heen.

Werkteambijeenkomsten

Kenniscafé I

Kenniscafé II

Van Blue Monday naar Feel Good Day

Workshops

Ga naar de volgende pagina