Van en met elkaar leren

In het werkteam Verbondenheid en veerkracht stond het samen van en met elkaar leren centraal.

Beleidsprofessionals van gemeente, uitvoerende professionals uit de wijk, studenten, docent-onderzoekers en later ook bewoners/vrijwilligers wisselden samen kennis uit en deden samen nieuwe ervaringen op om te leren wat er nodig is om voor meer verbondenheid en veerkracht in de stad te zorgen.


Het van en met elkaar leren is in een masteronderzoek van een van de werkteamleden verder uitgediept en geëvalueerd. Het van en met elkaar gaat over samen kennis creëren en kennis delen in het sociaal domein om professionals beter toe te rusten zodat zij hun werk goed kunnen doen. Binnen het werkteam is daarom onderzocht of er sprake is geweest van professioneel leren en nog specifieker van transformatief leren. Dit alles om het samen van en met elkaar leren zichtbaar te maken. En er is zeker sprake geweest van samen kennis delen en kennis creëren, zo ook van professioneel leren. Ook is duidelijk geworden welke werkzame factoren daaraan bijdragen en wat dat binnen dit werkteam heeft opgeleverd.Drie kennisclips

Het werkteam Verbondenheid en Veerkracht heeft vanaf januari 2018 tot en met november 2019 samengewerkt, samen ervaringen opgedaan en van en met elkaar geleerd. Werkteamleden hebben activiteiten en werkvormen uitgeprobeerd en ingezet om (meer) verbondenheid en veerkracht te stimuleren en zo oplossingsrichtingen voor het tegengaan van eenzaamheid uitgewisseld.

In drie verschillende kennisclips laten de werkteamleden nieuwe vormen van ontmoeting en samenwerking zien tussen (aankomende) professionals en bewoners, gericht op het versterken van verbondenheid en veerkracht.

 

Iedere bewoner, sociaal of beleidsprofessional kan een verschil maken door oprechte ontmoetingen.

Samen bewegen zorgt voor verbinding

Op weg naar het verminderen van eenzaamheid


In deze clip een voorbeeld van een interventie om verbondenheid en veerkracht te vergroten bij ouderen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen maar dat wel willen.

Duurzaam op pad

Een initiatief dat verbondenheid bevordert


Iedere bewoner, sociaal of beleidsprofessional kan een verschil maken door oprechte ontmoetingen. In deze clip wordt duidelijk dat het van belang is om voorafgaand aan ontmoetingen na te denken over het verduurzamen van contacten om zo verbondenheid en veerkracht te bevorderen.

De hand van een ander leren kennen verbindt

In deze clip een voorbeeld van een werkvorm die in korte tijd een verdiepend gesprek kan opleveren over verbondenheid en veerkracht.

Evaluatie-onderzoek

Transformatief leren is veranderen van mindset, mentale modellen ofwel een ander perspectief innemen dat verkregen is door in aanraking te komen met andere invalshoeken. Hierbij geef je zelf iets op een andere manier betekenis dan je daarvoor deed. Het kan een verandering zijn in zelfbeeld, gedrag,perspectief en ook taakopvatting of een combinatie hiervan.Werkzame factoren

Hoe het van en met elkaar leren is uitgevoerd en of dat geleid heeft tot transformatief leren, is in het evaluatieonderzoek van één van de werkteamleden onderzocht. 
Lees de blogs van de werkteamleden en studenten

Werkteamlid Helma over de aanpak van eenzaamheid.Werkteamlid Elizabeth stelt zich voor
Werkteamlid Saskia over eenzaamheid
Studente Rachida over eenzaamheid onder jongvolwassenenStudente Siham over haar afstudeer-onderzoek naar professionals en eenzame jongeren


Studente Michelle over haar afstudeeronderzoek naar eenzaamheidGa naar de volgende pagina