Regionaal samenwerkingsverband


Wat doet de Werkplaats Sociaal Domein
Zuid-Holland Zuid

De Werkplaats is een regionaal samenwerkingsverband waarin verschillende partners samen werken aan maatschappelijke vraagstukken: onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, (partners in) zorg- en welzijnsorganisaties, sociaal ondernemers, bewoners en cliënten.

"Van mislukken leer je juist"

Interview met lector Toby Witte

Hoe maken we gebruik van elkaars professionele krachten? Voor integrale samenwerking in het sociaal domein hebben we elkaar nodig. Samenwerking tussen verschillende disciplines draagt bij aan versterking van de kwaliteit van zorg. "In de Werkplaats werken gemengde teams samen. Mensen vanuit verschillende disciplines experimenteren en leren samen. Dat kan ook mislukken, maar daarvan leer je juist. Zo ontdek je talent van jezelf en van het team."

"Ont-moeten" tijdens Kenniscafés

Kijkje in elkaars keuken

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid organiseert kenniscafés rondom actuele onderwerpen zoals intergenerationele overdracht, keukentafelgesprekken, huisuitzettingen en ontmoeting. In ons magazine lees je meer over tien georganiseerde kenniscafés.


Ont-moeten
Samen zoeken we naar nieuwe vormen van doen in het sociaal domein op basis van thema’s die in het werkveld spelen. Prikkelende stellingen, goede gesprekken en beloftevolle afspraken zorgen samen voor mooie uitkomsten. Wijkteammedewerkers, beleidsadviseurs, bewoners, studenten en onderzoekers gaan onder het motto Ont-moeten op zoek naar samenspel in het sociale domein.

Dankwoord


Dit digitale magazine is tot stand gekomen dankzij gedeelde verhalen, ervaringen en bijdragen van deelnemers van de kenniscafés, workshops en FeelGoodDay en de volgende personen:

Ad Slooter - gemeente Schiedam

Anne van Dijk - gemeente Barendrecht

Biljana Boricic - wijkteam Barendrecht

Bob van der Lugt -  Stichting Mooi Werk

Guido Walraven - Hogeschool Inholland

Ingrid Lips - Minters Vlaardingen

Ilse Bot - Minters Vlaardingen

Ineke Hagen - Stichting Mooi Werk

Janneke van Lisdonk - gemeente Schiedam

Mirjam Dijkstra - Seniorenwelzijn

Saskia Weltevrede - vrijwilliger 

Toby Witte - Hogeschool Rotterdam

Ga naar de volgende pagina

Deel deze pagina: