THEMA


Eenzaamheid

Geraadpleegde onderzoeken, literatuur en relevante projecten vind je hier.

Het eerste half jaar in 2018 hebben werkteamleden allerlei items geplaatst op Slack die ons konden inspireren.
Goede voorbeelden om eenzaamheid aan te pakken maar ook inspirerende samenwerkingsvormen waarin beleid, wetenschap, uitvoering en de klant/ervaringsdeskundige samen optrekken.

Inspiratie

Good Neighbours | IDFA

Stella van Voorst van Beest - 2018 - Buurvrouwen Ada en Wilma werken als vrijwilliger mee aan een campagne van de gemeente Rotterdam tegen eenzaamheid bij ouderen. In 2013 werd in die stad een vrouw gevonden die al tien jaar dood in haar huis bleek te liggen. Dit nooit meer, vonden alle betrokkenen. Samen gaande twee van deur tot deur, gewapend met een uitgebreide vragenlijst, op zoek naar eenzame ouderen. Ze ontmoeten onder anderen Jan, weduwnaar en zeer moeilijk ter been. Tilly is weliswaar nog kwiek maar ook zij lijdt onder het gebrek aan echt contact, al is zij de laatste om dat toe te geven. Maar de zwijgzame Wilma en doortastende Ada prikken door de sociaal wenselijke antwoorden heen en gaan aan de slag. Good Neighbours toont hoe twee gouden Rotterdamse vrouwen zich onvoorwaardelijk inzetten voor hun medemens, waarbij ze, waar nodig, de officiële regels een beetje buigen. Als Ada en Wilma al weg zijn, blijft de camera nog even in het huis van de ouderen hangen. De schrijnende eenzaamheid toont dan zijn ware gezicht.

Voor eenzaamheid

'Voor Eenzaamheid' wil eenzaamheid emanciperen, bevrijden van bestaande stigma’s en tot een onderwerp maken waar iedereen het zonder schroom met anderen over moet kunnen hebben. Eenzaamheid is van iedereen en van alle tijden.

Amsterdam vertelt

Diverse buurtbewoners uit Amsterdam gaan samen aan de slag met fotografie en verhalen, waardoor ze in contact komen met kunst, cultuur, hun creatieve talenten en elkaar. Er ontstaat een sterk, sociaal weefsel van verhalen en contacten op wijkniveau.

Lenie van Huis is 98 en eenzaam. Ze kreeg al jaren geen bezoek meer, tot studenten haar agenda vulden. "Iedereen heeft wel een uurtje vrij en je maakt er iemand heel erg blij mee."De Samen tegen eenzaamheid-pagina is zeven jaar geleden begonnen door Coalitie Erbij. Zij deelden activiteiten uit de Coalitie en inspiratie, nieuwtjes en oproepen rond het thema eenzaamheid.Het werkboek focust op het (leren) luisteren naar de persoon en vervolgens het samen bepalen van volgende stappen. Professionals en vrijwilligers worden in verschillende fases ondersteund om al doende de persoon tot eigen inzichten, bevindingen en acties te begeleiden.


The Strongest Predictor of How Long You'll Live

Wat is er nodig om 100 jaar te leven? Susan Pinker geeft in haar TED talk een paar voorbeelden voor een lang en gezond leven.

Gesignaleerd in de zorg voor ouderen: hoe kunst kan bijdragen aan positieve gezondheid

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat kunst een bijdrage kan leveren aan gezond en gelukkig oud worden. Movisie heeft de kennis gebundeld over wat werkt. Daarin speelt Positieve Gezondheid een belangrijke rol.Wat beweegt Limburg?

Samen met De Limburger ga jij vier maanden op onderzoek. Volg de verslaggevers 24/7 op de website.

Per thema posten zij vier weken lang dagelijks spraakmakende feiten, meningen en emoties. Over wat Limburg beweegt: kinderarmoede, vertrouwen in de politiek, eenzaamheid en allochtonen in Limburg. Laat ons vooral ook weten wat jij ervan vindt. Want dit is een project over en mét Limburgers.
Eenzaamheid is geen aandoening, maar een gebrek aan gemeenschapszin

Nederland heeft er sinds een aantal jaren een nieuwe doelgroep bij: de Eenzamen. Eenzaamheid lijkt bijna op een soort aandoening. Iets wat je opgelopen hebt of waar je mee behept bent. Eenmaal gelabeld als eenzame ben je opeens niet meer degene die je je hele leven was.

Onderzoeken


Het eerste half jaar in 2018 hebben werkteamleden ook enkele relevante onderzoeken verzameld en op Slack geplaatst. Deze zijn als achtergrondinformatie gedurende de samenwerking benut.

Literatuur


Het werkteam heeft artikelen en informatie verzameld van bestaande kennisbronnen en informatiekanalen, zoals

Het online platform Zorg & WelzijnDe landelijke website Een tegen eenzaamheid


De lokale website van Coalitie Erbij RotterdamDe landelijke website van Movisie


Ga naar de volgende pagina