Samenvatting

Wij, het werkteam verbondenheid en veerkracht, zijn er voor alle inwoners van onze gemeenten die zich eenzaam voelen en daardoor op zoek zijn naar meer verbondenheid met zich zelf en/of anderen waarbij zij op een door hun gewenste manier mee kunnen blijven doen in de samenleving. We leren samen van en met elkaar en zorgen dat met openheid wordt samengewerkt. Middels gelijkwaardigheid dragen wij op de lange termijn door oprechte aandacht bij aan kwaliteit van leven voor iedereen!


Wij, het werkteam verbondenheid en veerkracht, faciliteren onze professionals en vrijwilligers met een experimentele leeromgeving waarin vertrouwen en energie samen zorgen voor een goede synergie in de samenwerking. Verder gaan we ervoor om bij te dragen aan inspiratie en expertise voor onze professionals en vrijwilligers!


Wij, werkteam verbondenheid en veerkracht, maken dat alle werkplaatspartners kunnen rekenen op professionaliteit, duurzaamheid en ontwikkeling. Daarbij staat het delen van kennis en ervaringen te allen tijde hoog in ons vaandel!’


Hoe - werkwijze


Samen van en met elkaar leren in een werkteam door:

 • Ervaringen en kennis delen
 • Opdoen van kennis, inspiratie en nieuwe ideeën
 • Samen iets doen
 • Netwerken
 • Meer inzicht in het thema
 • In gesprek met de doelgroep zelf verbinden van mensen

Designthinking • 6
 • Design thinking


  1. Behoefteanalyse: probleemstelling + informatie uit onderzoek + interviews doelgroep vanuit zingeving
  2. Visie-vorming: aanpak Delen, Duiden, Doen
  3. Ideeënfase: kennis Slack, bezoek good practices, brainstorm
  4. Prototype en schets: vormen ontmoeting in kenniscafé, uitvoering in Feel Good Day
  5. Reflectie: bewonersevaluatie, storytelling, focusgroep

  Prototype - Kenniscafé Ont-moeting


  Gelijkwaardigheid creëren is van essentieel belang bij verbinding tussen professionals en bewoners te realiseren. Evenals een emotioneel veilige sfeer. Dit kan eenvoudig bereikt worden door creatieve werkvormen te gebruiken, zoals een kennismakingsvorm als 'de hand' of een verdiepingsoefening als 'de ideale tuin'. Eenvoudige activiteiten kunnen mensen laten ontwikkelen als ze op de juiste manier geraakt worden.


  Prototype - Van Blue Monday naar Feel Good Day


  Oprechte interesse en aandacht van mens tot mens werkt om tot elkaar te komen en verbinding te krijgen. Inwoners & zingeving: kleinschalig organiseren, toon en taal is van belang. Persoonlijke verhalen verbinden met ervaringen en hierop reflecteren zorgt voor uitstellen van een oordeel. Beleidsprofessionals kunnen door mee te doen in de uitvoering ervaren wat nodig is om faciliterend beleid te ontwikkelen. Sociaal of cultuurprofessionals kunnen expertises verbinden voor duurzame en verdiepende preventieve activiteiten.


  Succesfactoren werkteam


  - Gelijkwaardigheid: synergie en energie

  - Emotioneel veilige omgeving: oprechte aandacht en interesse, vertrouwen en ruimte om jezelf te zijn

  - Mix verschillende perspectieven: functies, organisaties, gemeenten, onderwijs en types doeners & denkers

  - Ervaren (lots)verbondenheid en gezamenlijk doel

  - Afstemming en samenwerking werkteamleden

  Casuïstiekbundel

  Opvallende verhalen, situaties en persoonlijke knelpunten zijn verwerkt en gebundeld in de casuïstiekbundel 'Yin en Yang in het sociaal domein'. Twee werkteamleden hebben bijgedragen aan deze bundel die inmiddels in het onderwijs wordt gebruikt.

  Ga naar de volgende pagina