BIJEENKOMSTEN

Door het jaar heen organiseert Kenniscentrum Zorginnovatie tal van bijeenkomsten en activiteiten. Een overzicht van een aantal bijzondere ontmoetingen tussen onderwijs, onderzoek en praktijk in het afgelopen jaar.

15 maart 2018

Openbare les dr. Karin Neijenhuis

Zorg voor communicatie: een goed gesprek is in balans. Zo luidde de titel van de openbare les van dr. Karin Neijenhuis, lector Zorg voor Communicatie. Zij meent dat de logopedist zich moet richten op ondersteuning in de omgeving van de cliënt om de zorg voor communicatie efficiënter en breder toegankelijk te maken. Zowel de gesprekspartners als de fysieke omgeving kunnen ervoor zorgen dat de communicatie in een gezonde balans komt. Om dit te kunnen realiseren heeft de logopedist meer kennis, middelen en faciliteiten nodig om de omgeving van de cliënt hiervoor te faciliteren. Tijdens haar openbare les vertelt Neijenhuis over hoe het lectoraat zich inzet om deze kennis, middelen en faciliteiten te ontwikkelen en toe te passen.

23 mei 2018

Symposium
'Bouwstenen voor de toekomst'

Waar loop je tegenaan als je in deze tijd ouder wordt? Uitdagingen zoals langer zelfstandig thuiswonen, eenzaamheid of het ondersteunen van mantelzorgers worden steeds urgenter. Daarom organiseerden Kenniscentrum Zorginnovatie en de ouderenbonden het symposium ‘Bouwstenen voor de toekomst’. Tijdens deze bijeenkomst werden ouderen actief betrokken en gingen zij samen met toekomstige professionals – de studenten – op een praktische en creatieve manier aan de slag met onverwachte oplossingen voor deze uitdagingen. Het symposium maakte deel uit van het project Jong en Oud Samen Goud, waarin het verbinden van de generaties, van studenten met ouderen en wederkerigheid centraal staat.

11 juni 2018

Congrestival 'Je zult het maar vergeten'

‘Let’s twist again!’ Met deze muziek ging het Congrestival van start. Dit congres, dat tegelijkertijd een festival was, werd speciaal georganiseerd voor mensen met dementie en hun verzorgers. Bezoekers konden aan de slag in verschillende workshops of ontdekten wat zingen of schilderen kan doen. Naast de actieve workshops waren er ook informerende presentaties en konden de aanwezigen films bekijken waarin dementie een rol speelt. Een inspirerende, informatieve en vooral leuke dag.

28 september 2018

Kick-off bijeenkomst:
Platform Zelfmanagement

Op vrijdag 28 september vond de kick-off bijeenkomst van Platform Zelfmanagement plaats in Utrecht. Cliënten, zorgprofessionals, beroepsorganisaties en onderzoekers gaven vanuit verschillende perspectieven een concrete invulling aan het thema Zelfmanagement.

15 november 2018

Symposium 'Bewegen als medicijn'

Bewegen is de sleutel tot succes van pijnvermindering. Maar hoe gaan fysiotherapeuten hiermee om? Dat was de vraag tijdens het gezamenlijke symposium van Instituut voor Gezondheidszorg en Kenniscentrum Zorginnovatie. Docenten, studenten, alumni en natuurlijk vakgenoten kwamen bijeen om te luisteren naar de uitkomsten van diverse onderzoeken en de relevantie hiervan voor de fysiotherapeutische praktijk. Hoofddocent dr. Lennard Voogt sprak de rake woorden: ‘Pijn is een oneerlijk fenomeen en treft vooral de kwetsbaren. Hoe gaan deze mensen met pijn om? Binnen iedere cultuur en religie is dat weer anders.’ En dát is precies waar het nieuwe onderzoek van Hogeschool Rotterdam zich op richt: de sociaal-culturele factoren en musculoskeletale pijn’.

29 november 2018

Eindsymposium:
'Betekenisvol Leven in de Buurt'

‘Waarvoor zou ik op moeten staan vandaag?’ 'Heb ik het wel goed gedaan in mijn leven?' Thuiszorgmedewerkers komen dagelijks in aanraking met de zingeving en levensvragen van ouderen, maar weten niet altijd hoe ze hier op een goede manier mee om kunnen gaan. In het project Betekenisvol Leven in de Buurt worden geestelijke verzorgers ingezet als coach om zorgmedewerkers meer sensitief en vaardig te laten worden. Binnen het project zijn een methodiekboek en een werkboek ontwikkeld om hen beter te leren reageren op dit soort vragen. Beide producten werden tijdens het symposium gepresenteerd. Naast de bekendmaking van de onderzoeksresultaten was er ook ruimte voor creativiteit en humor.