INTERVIEW:
Marleen de Leeuw en Jolie Derkx

Docent en student:
Hand in hand onderzoek doen

Docenten en studenten ontwikkelen steeds vaker zij aan zij kennis in onderzoeksprojecten. Ook toen oud-docent Marleen de Leeuw onderzoek ging doen, gaf zij studenten maar al te graag een betekenisvolle rol. In samenwerking met lector Harald Miedema werkte zij met studenten aan het valideren van een vragenlijst, in eerste instantie voor het platform WerkWeb Autisme. Inmiddels heeft haar opvolger Jolie Derkx het stokje overgenomen. Samen vertellen zij wat deze manier van werken zo bijzonder maakt.


“Ik wilde studenten laten zien wat onderzoek écht inhoudt, waar je tegenaan loopt en rekening mee moet houden als je onderzoekswerk doet”, vertelt Marleen. “Daarom was ik blij dat het kenniscentrum mij de kans gaf mijn onderzoek heel duidelijk te koppelen aan onderwijs. Dit biedt verschillende voordelen. Studenten komen zo bijvoorbeeld in aanraking met reële problemen die soms voorkomen als je onderzoek doet. Denk aan respondenten vinden, dat is niet altijd even gemakkelijk. Als docent kun je naast studenten gaan staan en zeggen: wat jullie nu ervaren, daar loop ik in de praktijk ook tegenaan. Hoe kunnen we dit oplossen?”

Vrijheid om te leren

Het valideren van de vragenlijst duurt twee jaar en studenten werken telkens vier à vijf maanden aan een deel van het onderzoek. Jolie: “In 2018 gingen drie groepen minorstudenten in verschillende settings aan de slag met de vragenlijst. Wij hadden natuurlijk onze eigen doelstelling, maar we wilden ook dat de studenten hun eigen draai aan het project konden geven. Zo kwamen zij met onderzoeksvragen die voor onze focus niet noodzakelijk zijn, maar wel relevant voor de praktijk. We geven graag veel vrijheid, maar tegelijkertijd moeten de resultaten voor ons wel bruikbaar blijven. Zo ben je veel aan het schipperen. Deze manier van werken kost meer tijd en energie dan wanneer je in je eentje onderzoek doet, maar nu kunnen er wel meer mensen van leren.”

"Als docent kun je naast studenten gaan staan en zeggen: wat jullie nu ervaren, daar loop ik in de praktijk ook tegenaan. Hoe kunnen we dit oplossen? ”


Belangrijke buffer

Belangrijke buffer

Om een nieuw ontwikkelde ondersteuningsmethode te evalueren, heeft WerkWeb Autisme de gevalideerde vragenlijst op een vaste datum nodig. Ondanks de druk van de deadline wilden Marleen en Jolie het leerproces van studenten voldoende ruimte geven. Ze bouwden daarom een belangrijke buffer in. Jolie: “De resultaten van de studenten zijn niet bepalend voor het halen van deze deadline. Zij werken aan onderdelen die minder dringend zijn, wat ons ruimte geeft om waar nodig bij te stellen. Qua tijd, maar ook qua inhoud. Gaandeweg kwamen we er soms achter dat we te complexe zaken van studenten vroegen. Om er toch een goed en leerzaam project van te maken, moesten we wat aanpassingen doen.” Marleen: “Daarom is het een groot voordeel dat wij als opdrachtgevers zelf uit het onderwijs komen. Wij hechten niet alleen waarde aan het resultaat, maar ook aan het leerproces. Mooi dus dat de hogeschool docenten de kans biedt om onderzoek te doen binnen het Kenniscentrum.”

Over het project WerkWeb Autisme

Voor succesvolle participatie in de samenleving zijn leren en het vinden en behouden van werk erg belangrijk. Veel (jong)volwassenen met autisme hebben moeite met studeren, vinden geen passend werk, hebben helemaal geen werk, of werken ongewenst in een baan onder hun niveau. Een niet (meer) passende baan verhoogt de kans op uitval. Om al deze redenen is het noodzakelijk meer aandacht te besteden aan het bieden van begeleiding van (jong)volwassenen met autisme op zoek naar betaald werk en hen te ondersteunen in het behouden van een baan. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er behoefte bestaat aan een plek op het internet waar relevante en stevige wetenschappelijke onderbouwde informatie over autisme en arbeid bij elkaar staan. Het WerkWeb-Autisme (WW-A) is zo’n plek.

Dit artikel direct delen: