ONZE LECTOREN

Dr. Ton Bakker

Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief

Dr. Mieke Cardol

Disability Studies, Diversiteit in Participatie

Dr. Connie Dekker- van Doorn

Evidence-Based Care in Nursing

Dr. Marleen Goumans

Samenhang in de Ouderenzorg

Dr. Chris Kuiper

Participatie

Dr. Jacomine de Lange

Transities in Zorg

Dr. Hang Le

Labinnovatie en Point-of-Care Testing

Dr. Harald Miedema

Arbeid en Gezondheid

Dr. Karin Neijenhuis

Zorg voor Communicatie

Dr. Henk Rosendal

Wijkzorg

Dr. Maarten Schmitt

Bewegen naar Gezondheid

Dr. AnneLoes van Staa

Transities in Zorg

Hanneke Torij, MSc

Verloskunde en Geboortezorg

Dr. Patricia Vuijk

Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd

Dr. ir. Linda Wauben

Technische Innovatie in de Zorg