VOORWOORD

Dit Hoogtepuntenmagazine biedt u een digitale doorkijk in een selectie van projecten en activiteiten van Kenniscentrum Zorginnovatie in 2018. De voorbeelden illustreren onze samenwerking met het onderwijs, patiënten, de praktijk en het bedrijfsleven. Deze nauwe samenwerking komt ook duidelijk naar voren in project Smart- en Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam (SEDECR), waarbij het realiseren van e-healthtoepassingen via één platform centraal staat. De inclusieve manier van werken bij Theater Babel Rotterdam en het zeer succesvolle Congrestival voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, tonen de betrokkenheid van externe partijen aan.


Het doel is duidelijk: Kenniscentrum Zorginnovatie wil kennis opleveren die ertoe doet. Kennis die gebruikt wordt. Deze kennis is ook voor u beschikbaar via dit Hoogtepuntenmagazine.


Wij hopen dat het magazine u inspireert en kijken uit naar uw bezoek en onze samenwerking.


Namens alle medewerkers van het kenniscentrum,


Marleen Goumans

Directeur Kenniscentrum Zorginnovatie