PROJECTEN UITGELICHT

Create4Care

Onnodig bukken, tillen of extra handelingen uitvoeren. Verpleegkundigen improviseren vaak om het werk gedaan te krijgen. Met Create4Care ontwerpen studenten van Hogeschool Rotterdam in co-creatie met het Erasmus MC oplossingen die wél duurzaam zijn.

Het Raakt Je

Als (student-)verpleegkundigen vroegtijdig uitvallen, is stress vaak een belangrijke oorzaak. Om stress te voorkomen is in Het Raakt Je de impact van het verlenen van palliatieve zorg op de betrokken studenten en jong gediplomeerden bestudeerd. Mét aanbevelingen voor ondersteuning.

Ondersteunende communicatie bij afasie

Minder goede zorg door moeilijke communicatie? Mensen met de taalstoornis afasie hebben er vaak last van. Dankzij Con-tAct helpen logopedisten andere zorgverleners beter te communiceren met cliënten met afasie, met als einddoel betere zorg.

VitaDem

Mensen met dementie wonen het grootste deel van hun ziekteperiode thuis. In die periode is het belangrijk dat zij en hun mantelzorgers vitaal blijven en zo veel mogelijk meedoen in de samenleving. Met aanpassingen en extra ondersteuning kan dat vaak ook. Maar hoe?

Vulnarable pregnant women throughout Europe

Kwetsbare zwangeren hebben een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Voor henzelf en hun ongeboren baby’s. Om te voorzien in de speciale behoeften van deze vrouwen, wisselen verloskundigen door heel Europa kennis en best practices uit.