PROJECT van drs. Yvonne Schikhof

Slimme en duurzame
e-zorgconcepten

De hoge werkdruk in de zorg vraagt om structurele oplossingen. Nieuwe technologieën en e-zorg bieden daarbij uitkomst. Door verschillende monitor- en alarmeringsapps komen medewerkers steeds gerichter in actie en neemt de veiligheid en de zelfredzaamheid van cliënten toe. Studenten maken de ontwikkelingen aan de frontlinie mee: in verschillende living labs testen zij nieuwe e-zorg in de praktijk.


De afgelopen tijd werkten verschillende bedrijven samen met zorgorganisatie Laurens en Kenniscentrum Zorginnovatie aan nieuwe e-zorg. Dat gebeurde op een geïntegreerd technisch platform en juist dát is zo vernieuwend. Er zijn al veel losse sensoren en apps beschikbaar om zorgprofessionals te assisteren, maar de échte vooruitgang zit in het integreren van al deze tools. Het overkoepelende systeem zet alle verzamelde data om naar specifieke acties en zoekt daar een geschikte medewerker bij. Medewerkers komen dus aan op het werk, loggen in met hun eigen smartphone en krijgen als eerst meldingen over cliënten en situaties die vallen onder hun expertise.

Mogelijkheden benutten

Aan het onderzoek werkten studenten mee van de instituten voor Gezondheidszorg, Engineering en Applied Science, Communicatie, Media en Informatietechnologie en Bedrijfskunde. Zij deden voorbereidend onderzoek, testten deeloplossingen en voerden gebruikersonderzoek uit. Hieruit bleek dat zorgmedewerkers de verschillende mogelijkheden van het systeem niet optimaal benutten. Daarom worden op dit moment instructiefilmpjes en kennisclips ontwikkeld om de mogelijkheden en verschillende toepassingen bij medewerkers onder de aandacht te brengen. Just in time en handig via de smartphone.


Binnen het project is de nieuwe app Crownstone doorontwikkeld. Deze app stuurt apparaten in huis aan en kan ook de locatie van bewoners volgen. Studenten testten Crownstone op nauwkeurigheid en onderzoeken nu ook de overgang naar GPS-trackingsystemen buitenshuis. Zo kan de app ook ingezet worden in extramurale settings, zoals bijvoorbeeld de thuiszorg. Belangrijk bij het inzetten van technologie is het verzamelen van gerichte informatie die past bij specifieke cliënten. Zo krijgen zorgmedewerkers een melding als bij een doorgaans actieve cliënt al lang geen beweging is gemeten, of als een persoon met dementie lijkt te gaan dwalen. Iedere persoon heeft immers andere zorg en monitoring nodig.

Meer lezen over het project


De app NiceDay helpt stress te herkennen en er goed mee om te gaan

Coaching voor medewerkers

Het project beperkt zich niet alleen tot technologie die monitort hoe het met de cliënten gaat. Voor goede en veilige zorg is immers ook het welzijn van de zorgmedewerkers belangrijk. Om (beginnend) verpleegkundigen te monitoren en te coachen, is de app NiceDay ontwikkeld. In een gebruikersonderzoek testten stagiairs en pas afgestudeerde verpleegkundigen de app NiceDay, die helpt stress te herkennen en er goed mee om te gaan.

Dit artikel direct delen: