Circular Economy

Circulaire business modellen


Doordat grondstoffen langzaam opraken, worden bedrijven gedwongen anders naar productieprocessen te kijken. In deze onderzoekslijn wordt kennis ontwikkeld over het analyseren van materiaalstromen, organiseren van samenwerking in productieketens, vermarkten van afvalmaterialen, ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen en investeren in nieuwe (energie-) infrastructuur.

Van afval nieuwe grondstof maken

Interview met Koen Dittrich

Koen Dittrich is sinds september 2018 lector Circulaire Economie bij Kenniscentrum Business Innovation. Zijn onderzoek richt zich op nieuwe, circulaire verdienmodellen voor met name mkb-bedrijven in de regio Rotterdam om zo tot duurzame oplossingen te komen voor de afval- en uitstootproblematiek.

Afval heeft de toekomst

Interview met In2Waste

Afval wordt al snel geassocieerd met iets negatiefs, iets waar geen waarde in zit en waar we snel vanaf moeten. Zonde vindt Bryan Smaal van kennis- en adviescentrum In2Waste. Samen met John de Vos en Stefan van Alphen geeft hij leiding aan dit bedrijf en heeft als missie iedereen te overtuigen dat afval de toekomst heeft.

In2Waste wil mensen aan het denken zetten over hun circulaire gedrag. Zo hebben zij een eigen academy opgericht waarin zij mensen opleiden en omscholen richting de circulaire economie. Hierin werkt hij samen met een minor van Hogeschool Rotterdam. Maar ook op onderzoeksgebied liggen er plannen. “Ik vind het belangrijk mensen te enthousiasmeren en te overtuigen van de noodzaak van een circulaire economie."

Afval verwaarden

Hoe gaat In2Waste te werk? “Allereerst gaan we in gesprek met onze klant en vragen welke elementen van hun ‘afval’ nog van waarde zijn. Met onze ervaring en kennis zoeken we voor elk onderdeel een verwerker of nieuwe bestemming.”

Van parkeermeter naar damwand

Een ander mooi voorbeeld zijn de oude parkeermeters die vorig jaar uit de hele stad zijn opgehaald. “Het bovenste deel was gemaakt van staal. Het betonblok aan de onderkant hebben we eraf gehaald en hebben we in het water gestort. Zo onstond een nieuwe damwand."

Van een lineaire naar een circulaire economie

Schematisch weergegeven

Lineaire economie

Recycle economie

Circulaire economie

Lectoren & onderzoekers

Deel deze pagina: