VOORWOORD

In 2018 hebben wij verder gewerkt binnen onze drie onderzoekslijnen: Digital Economy, Circular Economy en Entrepreneurial Economy. De eerste twee lijnen hebben versterking gekregen met respectievelijk een senior onderzoeker en lector. Onze invalshoek is gericht op business en management: hoe kan een ondernemer circulaire en digitale mogelijkheden benutten? Bij de onderzoekslijn Entrepreneurial Economy staat de vraag centraal hoe ondernemerschap en management van mkb-bedrijven kan worden versterkt in het licht van de next economy.

In 2018 is de Spaanse Polder voor het kenniscentrum dé proeftuin geworden. Het gebied, met het aanpalende Rotterdam Noordwest en de ’s-Gravenlandse Polder, is het grootste bedrijventerrein van West-Europa. Via de Werkplaats Nieuwe Bedrijvigheid is geïnvesteerd in een werkruimte in het gebied en samen met de gemeenten en de bedrijvenverenigingen leggen wij verbinding met de bedrijven voor gezamenlijk onderzoek.

In lijn met ons meerjarenplan hebben wij verder geïnvesteerd in de relatie met de (economische) opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Dat heeft geresulteerd in veel co-producties, met name de inzet van lectoren en onderzoekers met opdrachten in minoren en afstudeerkringen. Met elkaar hebben wij veel potentie om aan uitdagende projecten te werken en impact te maken.

In dit hoogtepuntenmagazine treft u een bloemlezing aan van onze activiteiten in 2018. U kunt via het menu links bovenin of de pijlen rechts onderin door het magazine heen gaan. Ook kunt u via de buttons over de onderzoekslijnen direct naar de inhoud van de thema’s gaan.


Wij zijn trots op het resultaat. Wij wensen u veel leesplezier!

Arjen van Klink
Programmadirecteur Kenniscentrum Business Innovation