Entrepreneurial Economy

Next management


In de onderzoekslijn Entrepreneurial Economy wordt kennis ontwikkeld om ondernemerschap te bevorderen. Niet alleen voor startups, maar juist ook om bestaande mkb-bedrijven nieuwe impulsen voor de toekomst te geven. We werken aan onderzoek op het gebied van organisatiecultuur, strategie en innovatie, en internationalisering.

Behoud het goede

Soft Controls in het mkb

Het midden- en kleinbedrijf worstelt continu met het “in control” zijn. Niet alleen ‘meten is weten’ is van belang, want de kracht van hard controls is immers beperkt. Soft controls zijn aanvullend noodzakelijk om draagvlak te creëren of ruimte voor innovatie mogelijk te maken.


Het onderzoeksteam Soft Controls doet onderzoek naar de toepassing van soft controls in het midden- en klein bedrijf. Op basis van interviews die zij afnamen is een diagnose met daarin aandachtspunten voor soft controls opgesteld welke in een whitepaper zijn verwerkt.

Openbare les
Next Internationali
sation

Leo Klienbannink is lector Internationalisering en onderzoekt de internationalisering van het hoger onderwijs en midden- en kleinbedrijf. Donderdag 24 mei presenteerde hij zijn onderzoeksagenda rondom dit thema tijdens de openbare les Next Internationalisering.

"Internationalisering is een gezamenlijke opdracht"

Het hbo en mkb hebben elkaar nodig

Innovatiekracht vergroten

Het hbo en mkb hebben elkaar nodig om te innoveren. Uit ons onderzoek blijkt dat ze elkaar veel te bieden hebben, maar er een mismatch is tussen de belangen en gewenste resultaten van beiden. Bekijk de onderzoeksresultaten en conclusies in onderstaande infographic.

Lectoren & onderzoekers

Deel deze pagina: