Digital Economy

Innoveren voor de digital economy


Digital economy vereist innovatie in technologie, maar ook in businessmodel en klantrelatie. Daarmee raakt het alle facetten van ondernemingen en instellingen. In de onderzoekslijn digital economy werken we samen met diverse soorten organisaties om hen te ondersteunen met vernieuwing. Dat doen we samen met studenten en levert inzichten op die ook voor andere organisaties interessant zijn.

Smart industry in de maakindustrie

Onderzoeksproject Get Smart

In het onderzoeksproject Get Smart wordt met een groep van zes vooraanstaande bedrijven uit de maakindustrie uit regio Rotterdam/Den Haag gedurende twee jaar gewerkt aan het vergroten van hun innovatievermogen.

Get Smart wordt uitgevoerd op het raakvlak van drie aspecten: ondernemen, onderwijs en onderzoek. Op dit raakvlak komen praktijkvraagstukken van ondernemers, de kennis, inventiviteit en onbevangenheid van studenten en de ervaring en nieuwsgierigheid van onderzoekers bij elkaar. Met als doel: samen werken aan nieuwe inzichten en oplossingen waarmee de bedrijven in staat zijn eerder, sneller en beter kansen voor digitalisering te herkennen, ontwikkelen en benutten.

Wat onderzoeken we?

Bibliotheek van de toekomst

In december 2018 is er door studenten van de Rotterdam Business School in opdracht van Bibliotheek Rotterdam en Kenniscentrum Business Innovation onderzoek gedaan naar de waarde van Bibliotheek Rotterdam voor jongeren. Een aantal studentteams onderzocht wat jongeren willen en verwachten van een bibliotheek.


In het onderzoeksproject moesten studenten aan de hand van onderzoek concepten opleveren die relevant zijn voor Bibliotheek Rotterdam. De concepten zijn na oplevering geclusterd in de thema’s: ultieme leeromgeving, digital playground en entrepreneurslab. Bekijk hier een compilatie van hun ideeën.

Bekijk hier de compilatie:

Publicaties en artikelen

Downloads

De Next Economy is voor anderen

Whitepaper over een onderzoek naar het strategische vermogen van mkb-ers in

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Next Retail

Dit rapport is de weergave van een onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de retail.

Lectoren & onderzoekers

Deel deze pagina: