Digital Economy

Digitale transformatie


Digitalisering vraagt veel van het management van bedrijven. Studenten komen er vanzelfsprekend óók mee in aanraking; zij hoeven geen IT-specialist te zijn maar wel de context van digitalisering kennen en IT kunnen benutten. In de onderzoekslijn digital economy wordt kennis ontwikkeld om bedrijfsprocessen te digitaliseren en organisaties te helpen transformeren.

Blockchain in de maritieme sector

Interview met Alfons Looman en Wim van der Mik

In maart 2018 is het onderzoeksproject Maritime Supply Blockchain gestart. Wat is blockchain precies? En wat houdt het onderzoek in? We vroegen het projectleider Wim van der Mik en docent-onderzoeker Alfons Looman.

Samen met een drietal studenten hebben jullie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van toepassing van blockchain bij de bevoorrading van zeeschepen. Waar komt die vraag vandaan ?

“Een tweetal bedrijven had gehoord over de mogelijkheden van blockchain om samenwerking binnen een bedrijfstak te verbeteren waar partijen traditioneel wat wantrouwend tegenover elkaar staan. Zij wilden de mogelijkheden onderzoeken en benaderden Kenniscentrum Business Innovation of we hen hierbij konden helpen. Hun interesse in blockchain is begrijpelijk: er wordt veel over gesproken omdat blockchain potentieel een volgende internetrevolutie zou kunnen worden.”

Dat klinkt nogal stevig. Wat is blockchain precies en hoe werkt het?

“Blockchain is de technologie die ten grondslag ligt aan cryptovaluta, waarvan Bitcoin de bekendste is. De blockchaintechnologie heeft een rijk perspectief. Simpel samengevat: zie het als een database waarvan alle participanten een kopie hebben. Mede door toepassing van hoogwaardige encryptie, digitale sleutels en timestamps is het onmogelijk te frauderen. Als je daar verder over nadenkt dan kan deze technologie gebruikt gaan worden in bedrijfsprocessen waar nu veel (handmatige) controles plaatsvinden op de validiteit van een transactie of document."

Digitaliseren van het mkb
De Digitaliseringsscan helpt!


Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mkb-ondernemers (te) weinig inspelen op de kansen en bedreigingen die digitalisering met zich meebrengt. Het onderzoeksproject 'Digitaliseringsscan' heeft als doel een meetinstrument te ontwikkelen welke het mkb kan helpen digitalisering optimaal toe te passen in de organisatie.

Onderzoek digitalisering binnen het mkb

Door studenten van het honoursprogramma

Welke impact heeft digitalisering op het bedrijfsleven? Studenten van het honoursprogramma deden in samenwerking met het kenniscentrum onderzoek hiernaar. Zij onderzochten wat dit vraagt aan kwaliteiten, kennis en kunde van hen als toekomstige medewerker.

Het onderzoek maakt deel uit van het honoursprogramma van Hogeschool Rotterdam. Tijdens het evenement ‘Future of Finance’ presenteerden de studenten hun resultaten.

Lectoren & onderzoekers

Deel deze pagina: