Kenniscentrum Zorginnovatie

Interview met directeur Marleen Goumans, het kenniscentrum in cijfers en onze 19 lectoren

Directeur Marleen Goumans aan het woord

Afgelopen jaar is door COVID-19 een bijzonder jaar geweest. Hoe kijk je hierop terug? Er zijn een paar dingen die opvallen; De veerkracht en ondernemingsvermogen van de mensen bij het kenniscentrum en de creativiteit om onderzoek en innovatie doorgang te laten vinden. Ik zie natuurlijk ook dat het zeker niet vanzelf gaat. Het kost ook energie. We drijven op elkaar inspireren, elkaar kritisch bevragen en verbinden. Als je elkaar nauwelijks fysiek als groep kunt ontmoeten dan is dat best lastig.

Waar ben je het meest trots op? Ik ben zo trots op het feit dat we met elkaar er in slagen om door te gaan, om nieuwe wegen te bewandelen. We hebben ook nu veel resultaten geboekt en impact gehad. Een mooi voorbeeld: Een van onze medewerkers heeft de Shakingtree Award gewonnen, precies vanwege het feit dat hij altijd al zoekt naar nieuwe wegen.

Wat waren de uitdagingen? Het is de uitdaging om iedereen het gevoel te blijven geven erbij te horen. Het is best lastig om via Teams goed aan te voelen hoe het ├ęcht gaat. Maar ook heel praktische uitdagingen zoals hoe een openbare les eruit ziet in deze tijden. We zijn er geweldig in geslaagd om ook daar een nieuwe invulling aan te geven met een groot bereik.

Waar ligt de nadruk op bij het kenniscentrum in 2021? In 2021 werkt Hogeschool Rotterdam aan haar nieuwe strategie op onderwijs en onderzoek. Het is voor ons ook een goed moment om na te denken over onze volgende stap. Ik denk dan vooral aan het verstevigen van de verbinding met het Masteronderwijs, maar ook aan optimaliseren van de samenwerking tussen hogescholen. Ook het finetunen van de projectondersteuning is een punt van aandacht.

Wil je verder nog iets kwijt? Ik wil iedereen erg bedanken voor de samenwerking. Het is voor ons erg belangrijk goed verbonden te zijn met de beroepspraktijk, andere kennisinstellingen en de diverse opleidingen. Juist daardoor slagen wij om zulk relevant werk te verrichten.

Kenniscentrum Zorginnovatie in cijfers

Lectoren van het kenniscentrum

lector Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief

lector Disability Studies

lector Samenhang in de Ouderenzorg / Directeur Kenniscentrum Zorginnovatie

lector Persoonsgericht (Palliatieve) zorg

lector Ondersteuningsbehoeften: Levenslang & Levensbreed

lector Vakmanschap Forensische Zorg

lector Labinnovatie en Point-of-Care Testing

lector Arbeid en Gezondheid

lector Zorg voor Communicatie

lector De Gezonde Wijk

lector Audit en Registratie, in het bijzonder Perinatale Zorg

lector Bewegen naar Gezondheid

lector Transities in Zorg

lector Verloskunde en Geboortezorg

lector Complexe Pijn

lector Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd

associate lector Labinnovatie en Point-of-Care Testing

lector Technische Innovatie in de Zorg

lector Zorg om Naasten

Deel deze pagina: