Uitgelichte projecten


Een greep uit onze vele onderzoeksprojecten

Meer ruimte voor de stem van jongeren in de jeugdhulp

Met gespreksmethode Mijn Pad en de app B-Ready!

Jongeren met complexe zorgbehoeften die uitstromen uit de residentiële jeugdzorg blijken als zij meerderjarig zijn onvoldoende voorbereid te zijn op zelfstandigheid. Ook blijkt dat zij vaak onvoldoende gehoord worden in beslissingen die hun eigen leven en toekomst betreffen. Het ondersteunen van hun ontwikkeling naar zelfstandigheid vraagt van professionals en organisaties een omslag in denken en werken.

Met gespreksmethode Mijn Pad ondersteunen jeugdhulpverleners de autonomie ontwikkeling van jongeren, zodat zij gaan deelnemen aan de samenleving op een manier die bij hen past. De app B-Ready! geeft jongeren praktische handvatten en ondersteuning tijdens en na uitstroom uit een residentiele instelling.

Complete aanpak voor probleemgedrag bij mensen met dementie

De STIP-methodiek

In verpleeghuizen zijn er steeds meer mensen met dementie die complexe zorg nodig hebben. De meesten van hen vertonen symptomen van depressie, angst, apathie, psychose en agressie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deed hier onderzoek naar in twintig verpleeghuizen. Hieruit bleek dat er te laat, onvolledig of onjuist gereageerd wordt op dit probleemgedrag.

Er wordt onnodig vaak zogenaamde 'rustgevende' medicijnen voorgeschreven. Dit terwijl eerst stapsgewijs gekeken zou moeten worden naar andere, effectievere oplossingen. Het is daarvoor essentieel om te weten wat de oorzaken zijn van hun probleemgedrag. Oftewel: de persoon met dementie eerst goed te kennen en begrijpen door middel van goede psychiatrische diagnostiek. Alleen dan kun je goede zorg bieden aan deze zorgvrager.

Patricia Rietbergen, locatiemanager WVO Zorg, over de STIP-methodiek

''Vroeger losten we problemen ad hoc op, maar al snel staken nieuwe problemen de kop op. Nu met de STIP-methode voelen de patiënten zich meer begrepen en medewerkers kunnen beter inspelen op hun behoeftes. De familie heeft ook inzicht in het digitale dossier."


Hoe COVID-19 de geboortezorg veranderde

Bijeenkomsten over zwangerschap en geboorte

Binnen het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte werken alle ketenpartners in de geboortezorg in onze regio samen om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren. Dit doen zij door ontwikkelen, uitwisselen, implementeren en toegankelijk maken van kennis. Om dat mogelijk te maken werken partijen vanuit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk binnen het consortium voortdurend met elkaar samen aan onderzoek. De resultaten presenteren zij op de drukbezochte bijeenkomsten.

Ook in de afgelopen periode blijven professionals in de geboortezorg de meerwaarde zien van kennisuitwisseling binnen de sector. Enkele onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn: 'Adoptie en abortus', 'Prematuriteit', 'Hoe COVID-19 de geboortezorg in 2020 veranderde' en 'Vrouwen met een abortus goed begeleiden'.

Verloskundige over bijeenkomst van het Regionaal Consortium

''Het was weer een geweldig webinar! Ontroerend en schrijnend was het filmpje van de moeder van de premature tweeling. Wat is Het Kleine Helden Huis een mega goed project. Ik heb heel veel nieuwe inzichten gekregen in de problemen waar (vroeg) prematuren mee moeten dealen. Ik kijk uit naar jullie volgende symposium!”


Nieuw internationaal onderwijs op het gebied van zorglogistiek

Binnen project HELP is nieuw lesmateriaal ontwikkeld

Door de vergrijzing en de toename van vacatures in de zorg, is het noodzakelijk om efficiënter en doelmatiger te werken. Dat vraagt om kennis en beheersing van processen in de zorg, informatie- en goederenstromen en kostenoptimalisatie en tegelijkertijd voldoen aan wensen van cliënten/patiënten. Ofwel: zorglogistiek.

Binnen het project ‘Healthcare Logistics Education and Learning Pathways’ (HELP-project) is er een cursus ontwikkeld op het gebied van zorglogistiek op mbo-, Bachelor-, Master- en PhD-niveau. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten uit Finland, Estland, Spanje, België en Nederland hebben samen het lesmateriaal voor de cursus uitgewerkt. Dit materiaal bestaat uit kennismodules en praktijkcasuïstiek, en is geschikt voor studenten, maar ook voor docenten en zorgprofessionals.

Deel deze pagina: