Living Labs


Hogescholen werken samen met zorgpraktijk, bedrijfsleven en universiteiten

Hogescholen werken samen in living labs van Medical Delta

"Vanuit je eigen koker kun je niet innoveren"

"Vanuit je eigen koker kun je niet innoveren", zegt Marleen Goumans, directeur bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Daarom gaan vier hogescholen samenwerken met zorginstellingen, bedrijfsleven en universiteiten binnen living labs om zorginnovaties sneller toe te passen in de praktijk. Marleen geeft in een interview met ScienceGuide aan waarom zij is betrokken bij Medical Delta.

''Wij zijn als hogescholen toegetreden tot het netwerk van Medical Delta omdat we willen bijdragen met ons praktijkgericht onderzoek en vanwege de interessante samenwerkingspartners. We proberen de positie van hogescholen steeds te verbeteren.''

Aandacht voor preventie en zorg dichtbij huis

Met zorgtechnologie

De vier nieuwe living labs pakken actuele zorgtechnologische vraagstukken op waarin meer aandacht is voor preventie en zorg dichtbij huis. Ze richten zich bijvoorbeeld op het zo fit mogelijk krijgen en houden van patiënten met kanker of onderzoeken welke e-health toepassingen ouderen helpen om thuis te revalideren.

In de living labs worden kansrijke technologische innovaties in reële omgevingen getest met zorgprofessionals en patiënten. Daardoor ontstaan producten en diensten die beter aansluiten bij de praktijk. Dit versnelt de gang naar de zorg en de implementatie in de uiteindelijke zorgprocessen.

De vier living labs

Better In Better Out


Richt zich specifiek op de fitheid van patiënten met kanker voorafgaand en tijdens een behandeltraject en komt voort uit een samenwerking tussen De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam, in samenwerking met praktijkpartner Haaglanden Medisch Centrum.

VIT for Life


Is met name gericht op het met hulp van technologie gezonder krijgen van mensen met een verhoogd risico op leefstijl-gerelateerde gezondheidsklachten. De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, de Stichting WMOradar en kinderfysiotherapie Westland werken samen in dit living lab.

Geriatric Rehabilitation@Home


Richt zich op de ontwikkeling van e-health toepassingen die thuisrevalidatie bij ouderen bevorderen. In dit living lab werken Hogeschool Inholland, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Stichting Omring samen.

Integrative Medicine Technology


Kijkt vooral naar non-farmacologische, complementaire en persoonsgerichte behandelwijzen, zoals het gebruik van natuurlijke producten bij de behandeling van klachten bij chronische aandoeningen, en het aantonen van de werking hiervan. Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, NVAA en Cure+ werken hierin samen.

Vitale Delta wordt Medical Delta's 14e wetenschappelijke programma

Onder de naam Vital Delta: Medical Delta’s journey towards vitality and health is Vitale Delta vanaf november 2020 een Medical Delta-programma. In dit wetenschappelijke programma werken burgers, studenten, cliënten, zorgprofessionals en onderzoekers samen met hogescholen, universiteiten, zorginstellingen en bedrijven. Het interdisciplinaire programma verbetert de gezondheid en het welbevinden van de bevolking in de deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam door met praktijkgericht onderzoek de ontwikkeling van innovatieve (technologische) gezondheidsoplossingen te bevorderen.

Deel deze pagina: