Diversiteit en Inclusie


De thema’s inclusiviteit en diversiteit staan bij Hogeschool Rotterdam hoog op de agenda. Zo tekende de hogeschool het Charter Diversiteit, waarmee de intentie is uitgesproken om de diversiteit in het personeelsbestand te vergroten en de professionalisering op het gebied van inclusiviteit in het onderwijs te bevorderen. Hoe geven we de thema's vorm in ons eigen onderwijs en daarbuiten?

"Om tot een inclusieve en veilige wijk te komen is samenhangende en persoonsgerichte zorg nodig die over de domeinen van zorg, welzijn en veiligheid heen reikt."

Nieuwe minor Connect

Interprofessioneel samenwerken aan het oplossen van vraagstukken rond personen met verward gedrag.

Een tbs'er die na vijftien jaar plotseling terugkeert in de wijk. Een dementerende oudere die uren voor haar ouderlijk huis dwaalt. Een jongeman van Marokkaanse afkomst die alle hulp en psychische behandeling afwijst. Professionals en bewoners in de wijk worden geconfronteerd met een diversiteit aan personen met verward gedrag.

Verbindende zorg

In 2018 ontwierpen we samen met het onderwijs en de praktijk een nieuwe minor gericht op de verbindende zorg voor en ondersteuning van mensen met verward gedrag.


Aan de minor nemen derde en vierdejaars studenten deel van de opleidingen Social Work, Verpleegkunde, Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo-Recht en Integrale Veiligheid van Hogeschool Rotterdam en Hogeschool InHolland.

“Ik ben hier niet om te spreken, maar om te laten spreken.”

Tijdens de openbare les “Schillen van het verschil” verwoordden en verbeeldden lector Tina Rahimy, én studenten van de opleiding Social Work van de hogeschool hun visie op inclusie en uitsluiting in het stedelijke bestaan.

Kennisdeling

Arbeidsmarkt kans

Mensen in de bijstand worden gecategoriseerd op basis van hun ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Grote groepen worden daarmee uitgesloten van dienstverlening en investeringen, waardoor hun kansen op werk nog kleiner worden. Paul van der Aa ziet een alternatief.

Breed platform arbeid

Lectoren van verschillende hogescholen in het land hebben zich verenigd in het Breed Platform Arbeid. Zo verbinden én delen lectoren kennis. Praktijkgericht onderzoek kan op deze wijze meer betekenis krijgen voor werkenden en werkzoekenden. In 2018 is een gezamenlijke onderzoeksagenda gemaakt.

Betrokken lectoren:

Deel deze pagina: