Sociaal Domein


Het sociaal domein is in beweging. Onderwijs, onderzoek en praktijk slaan de handen ineen om de social worker zo goed mogelijk toe te rusten voor het werken in een dynamische praktijk. Bekijk een drietal voorbeelden van projecten waarin het kenniscentrum verbindt.

"Van mislukken leer je juist"

Interview met lector Toby Witte

Hoe maken we gebruik van elkaars professionele krachten? Voor integrale samenwerking in het sociaal domein hebben we elkaar nodig. Samenwerking tussen verschillende disciplines draagt bij aan versterking van de kwaliteit van zorg. "In de Werkplaats werken gemengde teams samen. Mensen vanuit verschillende disciplines experimenteren en leren samen. Dat kan ook mislukken, maar daarvan leer je juist. Zo ontdek je talent van jezelf en van het team."

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Kwetsbaarheid als kracht

Afstuderen op een onderzoeksthema van het kenniscentrum

Tien studenten van de opleiding Social Work van Hogeschool Rotterdam voeren een afstudeeronderzoek uit naar de psychische kwetsbaarheid van studenten aan de Willem de Kooning Academie (WdKA).


Het thema is afkomstig van project Koplopers dat tot doel heeft de participatie van jongeren met psychische kwetsbaarheid te verbeteren. Door middel van een jongerenteam van ervaringsdeskundigen wordt het onderwerp op tal van plekken bespreekbaar gemaakt.

Docent Peter van der Voorst begeleidt een deel van de afstudeerders:


“Het is heel mooi om te zien dat de studenten onderzoek doen naar iets waar ze betrokken bij zijn. Het onderwerp staat dicht bij de studenten zelf. Dat zorgt voor verdiepend onderzoek, maar ook creatievere en andere vormen van beroepsproducten die ze maken voor hun afstuderen. Het thema psychische kwetsbaarheid is van meerwaarde voor en in ons onderwijs.


Iedereen is op zijn of haar eigen manier kwetsbaar. Dat maakt je een mooier mens. Als je je eigen beperkingen kent en deze kunt integreren in je eigen professionele identiteit, maakt je dat een betere professional in het sociale domein. Ik ben nu al heel trots op de studenten en het resultaat.”

Kennis en ervaringen uit de dagelijkse praktijk verbinden

Samenwerkingsovereenkomst met JBRR

Onderwijs, onderzoek en praktijk staan centraal in de samenwerkingsovereenkomst die Kenniscentrum Talentontwikkeling, Hogeschool Rotterdam en de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) hebben getekend.


Studenten, docenten en de praktijkbegeleiders gaan intensiever samenwerken en leren op deze manier met, en van elkaar. We verbinden de kennis en ervaringen uit de dagelijkse praktijk door middel van onderzoek aan een lerende omgeving. Zo zorgen we ervoor dat zowel de professionals in opleiding als de uitvoerende (jeugd)professionals hun werk goed kunnen doen.

"Ont-moeten" tijdens Kenniscafés

Kijkje in elkaars keuken

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid organiseerde dit jaar verschillende kenniscafés waarin actuele onderwerpen zoals intergenerationele problematiek, verbondenheid en veerkracht, keukentafelgesprekken en fraude worden besproken.


Ont-moeten
Samen zoeken we naar nieuwe vormen van doen in het sociaal domein op basis van thema’s die in het werkveld spelen. Prikkelende stellingen, goede gesprekken en beloftevolle afspraken zorgen samen voor mooie uitkomsten. Wijkteammedewerkers, beleidsadviseurs, bewoners, studenten en onderzoekers gaan onder het motto Ont-moeten op zoek naar samenspel in het sociale domein.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Betrokken lectoren en hoofddocent:

Deel deze pagina: