Studiesucces


Studiesucces is een actueel thema binnen het onderwijs. Hogescholen willen dat studenten binnen een bepaalde periode hun diploma halen, maar dat lukt niet altijd. Het kenniscentrum doet onderzoek naar alle facetten van dit brede begrip. We kijken naar de pedagogische en didactische aspecten van het onderwijs, de docenten die het onderwijs verzorgen én de studenten zelf.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Wat is Studiesucces?

Interview met lector Ellen Klatter

"We zetten in op de kracht van de docenten, die helpt in de kwaliteit van het onderwijs. De docenten staan in verbinding met studenten en helpen de talenten van studenten naar boven te halen. Zo kunnen studenten succesvoller de wereld in."

Commissie Studiesucces

De commissie, onder leiding van lector Ellen Klatter heeft bij de hogeschool onderzoek gedaan naar de manier waarop studiesucces kan worden bevorderd en naar de relatie tussen studiesucces en studiesucces bevorderende maatregelen, zoals een hogere BSA-norm.

De commissie deed onderzoek aan hand van bestaande wetenschappelijke literatuur, ervaringen binnen opleidingen en talloze interviews en gesprekken met docenten.

Goal-setting

Laat studenten echt nadenken over hun toekomst

Als je studenten hun doelen laat verwoorden dan presteren ze beter. Opvallend genoeg blijkt dat vooral jongens en biculturele studenten hier baat bij hebben. Promovendus Izaak Dekker bekijkt tijdens een goal-setting onderzoek of dat op Hogeschool Rotterdam ook zo werkt.

Grootschalig onderzoek bij Hogeschool Rotterdam

Ruim 1400 eerstejaars studenten van diverse opleidingen schrijven over hun verwachtingen, doelen en gaan op de foto. Helpt deze reflectie de studenten tijdens de studie?

Onderzoek naar langstudeerders

Waarom vallen studenten uit?

Tijdens de hoofdfase van de lerarenopleidingen en opleiding Social Work van Hogeschool Rotterdam vallen studenten uit. In dit project proberen we te achterhalen wat de redenen van uitval zijn. Is het onderwijs te moeilijk? Valt het beroep tegen? Zijn er persoonlijke redenen? Wat kunnen de opleidingen er volgens studenten aan doen om onnodige uitval terug te dringen?


Door middel van kwalitatief onderzoek verzamelen we rijke verhalen van studenten die de bestaande data kunnen illustreren.

Publicaties

Het stille weten

Onderzoeker en pedagoog Wouter Pols voerde meer dan 35 gesprekken met docententeams, coördinatoren en directeuren in het mbo over de pedagogiek in het middelbaar beroepsonderwijs.

Het Klasse-gesprek

Onderzoeker en hoofddocent Pedagogiek Monique van den Heuvel ontwikkelde een methodiek voor leraren. Het spel is bedoeld om te vertragen, na te denken en te reflecteren.

Een lerende instelling

Ellen Klatter doet in het position paper een pleidooi voor nadere inquiry naar de versterking van het professioneel kapitaal in de school, zowel op mbo- als op hbo-niveau.

Betrokken lector:

Deel deze pagina: