Samen Opleiden


Leren en opleiden doen we niet alleen binnen de muren van onze hogeschool. Met basis- en middelbaar onderwijs uit de regio leiden we samen onze studenten op tot toekomstbehendige leraren. In de onderzoeksprojecten van Samen Opleiden leert iedereen.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Opleidingsschool BOSS PO

Voor grootstedelijke professionals

De Opleidingsschool is een aantrekkelijke werk- en leerplek voor studenten, leerkrachten en docenten. Boss po staat voor Beter Opleiden in Samenhang en Synergie. Jaarlijks leiden we zo’n 150 studenten op tot grootstedelijke professionals voor de klas.


In samenhang opleiden betekent dat we praktijk en theorie, en opleiding en werkvloer, nauw aan elkaar relateren. We leiden op in synergie: we vullen elkaar aan, leren van elkaar, zodat het samen opleiden een duidelijke meerwaarde heeft voor alle betrokkenen. Het leren van de student en startende leerkracht in de specifieke schoolcontext staat centraal.

“Dit leer je niet uit een boekje”

Er is vaak een kloof tussen de theorie en wat er daadwerkelijk in de klas gebeurt. Met opleidingsscholen ontstaat een veel betere aansluiting met de praktijk. Een deel van de opleiding tot leraar of docent dat eerst theoretisch in het curriculum plaatsvond, gaat veel meer leven in de complexe praktijk.

Het ideale curriculum

Het onderzoek van het lectoraat Samen Opleiden richt zich op het gedeelte van het curriculum dat is uitbesteed aan de opleidingsschool. Hoe ziet dit ‘werkplekcurriculum’ er idealiter uit? Om welke competenties gaat het? Hoe vertaal je dat naar de praktijk en hoe zorg je voor een doorgaande leerlijn?

Onderwijs-
vernieuwing

De resultaten uit het onderzoek van het kenniscentrum worden gebruikt om het onderwijs te vernieuwen en het curriculum aan te passen.

Zo is samen met docenten van de lerarenopleiding het vak adolescentiepsychologie opnieuw vormgegeven zodat het beter aansluit bij de praktijk.

Onderzoeksrapporten

Alle onderzoeksrapporten van het kenniscentrum zijn openbaar en gratis te downloaden middels de website hr.nl/onderzoek

Betrokken lector en hoofddocenten:

Deel deze pagina: