Professionaliteit


We willen studenten blijven opleiden voor de wereld van morgen. Dat vraagt om onderwijs dat kwalitatief hoogwaardig is en voortdurend inspeelt op veranderingen. Continue blijven leren en verbeteren zijn noodzakelijke vaardigheden om als docent bij Hogeschool Rotterdam te werken en studenten te kunnen opleiden tot professionals.

Digitale Didactiek

Interview met lector Fleur Prinsen

Bij het opleiden van de professionals van de toekomst verdient de digitale didactiek meer aandacht. Kennis over en inzet van digitale middelen om het (levenslange) leerproces te bevorderen, zullen daarin een grote rol spelen.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Openbare les #digdidactiek

Lector Fleur Prinsen hield tijdens haar openbare les het betoog dat de didactiek in onderwijsontwikkeling voorop moet blijven staan, en de techniek niet leidend is. Om het herontwerpen van het onderwijs goed te laten verlopen, hebben docenten ‘just in time’ en ‘in context’ ondersteuning nodig.

Laboratorium voor onderwijsvernieuwing

De WERKplaats Onderwijsleertechnologie (WOLT) is een laboratorium voor het ontwikkelen en toepassen van nieuwe onderwijsvormen waarin ICT-toepassingen een grote meerwaarde bieden voor de kwaliteit van het onderwijs.

Docenten en ondersteuning verbinden

WOLT vormt een verbindend element tussen docenten die hun onderwijs willen vernieuwen, de diensten die docenten daarbij ondersteunen, aanbieders van onderwijstechnologie, en het lectoraat Digitale Didactiek. Docenten kunnen via een voucher zelf aan de slag met een onderwerp dat speelt binnen hun opleiding. In 2018 zijn er acht projecten gestart.

Geen master zonder onderzoek en
geen onderzoek zonder master


"We zoeken naar synergie tussen masteronderwijs en praktijkgericht onderzoek binnen Hogeschool Rotterdam. We vinden elkaar in het willen doorontwikkelen en innoveren van de beroepspraktijk. Een logische en natuurlijke verbinding. "


Petra Kanters, onderwijsmanager Masteropleidingen

Betrokken lectoren:

Deel deze pagina: