Taal


Taal verbindt, taal sluit buiten. Taal is meer dan spelling en grammatica. Taalverwerving en taalontwikkeling zijn in de context van het Rotterdamse onderwijs zeer belangrijke thema's. Hoe kunnen studenten taal optimaal benutten? In het onderzoek van het kenniscentrum is aandacht voor taalvaardigheid in brede zin.

Studerend lezen

Veel leerlingen op het vmbo ervaren moeilijkheden met begrijpend lezen. In het onderzoek Studerend lezen heeft promovenda Mariska Okkinga bekeken of het aanleren van leesstrategieën bij deze groep leerlingen effectief is voor het bevorderen van begrijpend lezen.

Zij volgde ruim twee jaar lang twintig vmbo basis/kader klassen waarbij de helft van de klassen een methode met leesstrategieën en de andere helft van de klassen hun reguliere programma volgden.

Uit het proefschrift blijkt dat het aanleren van leesstrategieën alleen onder bepaalde condities grotere effecten heeft op begrijpend lezen.

Docent is de centrale schakel

Wat het onderzoek vooral leert, is dat methodes niet zaligmakend zijn. Daarbij is de rol van de docent als centrale schakel heel belangrijk. Hij moet zich er goed bij voelen om te modellen en hij moet ertoe in staat zijn.


Okkinga: "Ik pleit er daarom voor om al in de lerarenopleiding aandacht te besteden aan het aanleren van leesstrategieën. Leer de leerlingen dat lezen een bewust proces is, waarin ze kunnen ingrijpen als ze vastlopen.”

Rijke taalontwikkeling bij jonge kinderen stimuleren

Geletterde vaardigheden zijn van groot belang voor de schoolloopbanen van kinderen. Met gezinsprogramma’s wordt geprobeerd de taalontwikkeling van jonge kinderen te ondersteunen, maar werken deze?
Promovenda Sanneke de La Rie onderzocht een aantal van dit soort programma's. Over het algemeen blijken gezinsprogramma's effectief, maar juist voor kinderen van laagopgeleide ouders zijn de effecten teleurstellend. 

Artikel bekroond met de 2018 RoE Editors’ Choice Award

De literatuurstudie van dit onderzoek vormde de basis voor het bekroonde artikel van de la Rie dat in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Review of Education (RoE) verscheen. 

Publicaties

Schrijfopdracht helpt bij het leren

‘Het lijkt erop dat studenten door een schrijfopdracht in hun hoofd echt iets met de stof moeten doen’, aldus promovenda Aartje van Dijk.

Effects of family literacy programs

De rol van de implementatiekwaliteit van gezinsprogramma's om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Teaching reading strategies in classrooms

Leerlingen die in de klas hebben geleerd hoe ze leesstrategieën moeten inzetten, blijken beter te scoren op begrijpend lezen.

Nieuw onderzoek in de onderwijs-
sector

Kenniscentrum Talentontwikkeling startte in 2018 met vier nieuwe onderzoeken binnen het programma langlopend praktijkgericht onderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Twee onderzoeken richten zich op het gebied van taal.


Systematische monitoring

Binnen de hogeschool werken we samen met 15 opleidingen aan verbetering van de aandacht voor taalvaardigheid van studenten, met het oog op hun studierendement. Het kenniscentrum monitort nieuwe initiatieven.


Lees hiernaast meer over de onderzoeken >

Onderwijsloopbanen

Hoe verloopt de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid bij nieuwkomers?

Beter lezen met oefensoftware
Hoe ontwikkel je oefensoftware en wat levert het op?

Taal en studiesucces

Onderzoek naar de bevordering van taalbeleid op Hogeschool Rotterdam

Betrokken lectoren:

Deel deze pagina: