AI & Ethiek


Artificiële intelligentie (AI) is zonder twijfel de meest invloedrijke technologie van dit moment. Overal in de samenleving spelen algoritmes een steeds grotere rol in ons doen en laten. Hogeschool Rotterdam heeft AI & Ethiek tot één van de belangrijke thema’s van de hogeschool gemaakt. Met het programma AI & Ethiek stelt Hogeschool Rotterdam zich ten doel om dit thema over de hele breedte te verankeren in het onderwijs en onderzoek.

Deel deze pagina