Voorwoord

Een ieder die om wat voor reden dan ook terugkijkt op het jaar 2020, weet dat het een bijzonder jaar is geweest. Toch kunnen we ook met een trots gevoel omzien naar deze roerige tijd, want er hebben veel positieve zaken plaatsgevonden en zowel ons onderwijs als praktijkgericht onderzoek hebben doorgang gevonden. Covid-19 heeft ons getoond hoe creatief we kunnen zijn in tijden van een crisis. Walter Baets, lector Values Based Leadership bij Kenniscentrum Business Innovation, mocht dit jaar de eerste, zeer goed bekeken, openbare les via livestream geven. Na hem volgenden er nog vijf openbare lessen: Marieke Groot, Erica Witkamp, Annie Yang, Jelle van Baardewijk en Lennard Voogt. Daarnaast is er het afgelopen jaar binnen Hogeschool Rotterdam een nieuwe onderzoekslijn gestart die zich richt op ons eigen onderwijs. Lectoren van Kenniscentrum Talentontwikkeling doen onderzoek naar onderwijsvernieuwing binnen de hogeschool zelf.

Hogeschool Rotterdam heeft in haar profilering weloverwogen voor een aantal onderzoekszwaartepunten gekozen. Onderwerpen die maatschappelijk relevant zijn en inherent discipline-overstijgend. Het betreft de thema’s: gezondheid & zorg(technologie), energie & duurzaamheid, artificial intelligence en maatschappelijk verdienvermogen. Deze thema’s zijn programmatisch, hogeschoolbreed georganiseerd, over de reguliere begrotingen van instituten en kenniscentra en CoE’s heen. In 2020 is, ondanks of misschien wel dankzij corona, de hogeschool erin geslaagd om middels aanzienlijke investeringen in deze zwaartepunten en de gehele onderzoeksinfrastructuur een stevig fundament te leggen onder het toekomstige onderzoek. Rond het onderzoekszwaartepunt Artificiële intelligentie (AI) & Ethiek is er een hogeschoolbrede community opgezet en daarnaast is er een bordspel en website ‘Make Me Think!' ontwikkeld om het bewustzijn over keuzes rondom kunstmatige intelligentie te vergroten en het gesprek hierover te bevorderen.

Er ontstonden ook mooie samenwerkingsverbanden. Onze hogeschool maakt samen met Hogeschool Leiden, Inholland en de Haagse Hogeschool deel uit van Medical Delta. Hiervanuit zijn vier nieuwe living labs opgezet om samen met zorginstellingen, het bedrijfsleven en de Zuid-Hollandse universiteiten, zorginnovaties sneller toe te passen in de praktijk. Vanaf november is het reeds bestaande Vitale Delta ook een Medical Delta-programma en dus het vijfde living lab. Naast kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen en innovaties en het opzetten van nieuwe onderwijslijnen hebben we in 2020 vijf nieuwe lectoren mogen verwelkomen bij de verschillende kenniscentra. Ik wens hen veel succes! De vervlechting onderwijs en onderzoek is verstevigd. In het technologiedomein is door onderwijsinstituten, kenniscentra en CoE’s een nieuwe toekomstvisie ontwikkeld die inhoudelijk en organisatorisch richting geeft aan de verdere samenwerking tussen onderwijs en onderzoek de komende periode. Ook in het economisch domein heeft de verbinding onderzoek en onderwijs in 2020 verder gestalte gekregen. Vanuit het kenniscentrum is er een bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van de Business School middels het opstellen van een gezamenlijk position paper. Het resultaat is dat onderwijs en onderzoek nu werken vanuit dezelfde strategische agenda. Het jaar sloten we af met de verschijning van de bundel ‘Hoger beroepsonderwijs in 2030’, waarin lectoren en enkele (hoofd)docenten toekomstige ontwikkelingen in hun domein en de consequenties ervan voor het hoger beroepsonderwijs doordenken. Een aanrader voor iedereen met interesse in de toekomst van het hoger onderwijs.

Kortom, 2020 was een bewogen jaar, met een hoop kansen die zijn aangegrepen. Laat je inspireren! Zakia Guernina, Lid College van Bestuur