Onderzoek doen bij Hogeschool Rotterdam


Als docent ben je elke dag bezig om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze studenten. Binnen onze hogeschool kun je ook jezelf blijven ontwikkelen. Onderzoek geeft verdieping, verbreding en uitdaging in je werk.

Onderzoek in het onderwijs

Promoveren

HR academy Onderzoeksvaardigheden versterken

Met praktijkgericht onderzoek werk je aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Hoe begeleid je studenten in het leren van onderzoeken? Hoe verbind je onderzoek aan onderwijs? Hoe doe je zelf goed onderzoek?

Hogeschool Rotterdam heeft de ambitie kennis te ontwikkelen die relevant is voor onderwijs en omgeving. Praktijkgericht onderzoek levert een gerichte en intensieve bijdrage aan de realisatie van deze ambitie. Gepromoveerde docenten en medewerkers kunnen als ‘specialist in onderzoek’ een sleutelrol in het praktijkgericht onderzoek vervullen. Een groter aantal gepromoveerde docenten versterkt de aansluiting tussen de wereld van onderzoek en onderwijs. De hogeschool faciliteert promoveren door de inzet van promotievouchers.

De hogeschool wil de kritische, onderzoekende houding van studenten ontwikkelen. Hoe help je studenten om onderzoeksvaardig te worden en onderzoeks- en innovatieprojecten tot een goed einde te brengen? Het Kenniscentrum Business Innovation (KBI) biedt, in samenwerking met opleidingsteams, workshops Onderzoeksvaardigheden aan. Het kenniscentrum opereert in de actualiteit van praktijkgericht onderzoek en heeft rijke ervaring op het gebied van onderzoeksmethoden. Zij beschikt over veel casuïstiek en kent de onderzoekspraktijk van de opleidingen goed. Het thema van iedere workshop wordt afgestemd met de behoefte binnen de opleidingen.

Deel deze pagina: