Onderwijs


Lees hier hoe ons praktijkgericht onderzoek nauw verbonden is met het onderwijs, zodat het kan bijdragen aan het opleiden van toekomstgerichte professionals met een kritische, onderzoekende en ondernemende houding.

Toekomstige professionals ondersteunen mensen bij het veranderen van hun leefstijl

In de minor Leefstijl en Gezondheid staan bewegen, voeding en gedrag centraal. Naast deze elementen is er veel aandacht voor de samenhang tussen leefstijl, culturele aspecten, persoonlijke effectiviteit en coaching. Studenten leren een uitgebalanceerd leefstijltraject te ontwikkelen en te begeleiden. Studenten van verschillende opleidingen leren samen over (on)gezonde voeding, over bewegen, wat de gevolgen daarvan zijn en hoe je een leefstijl kunt veranderen.

Living labs voor facilitators of change

In september 2020 kwamen de eerste studenten van de Master River Delta Development naar Rotterdam voor het laatste deel van hun opleiding. Deze master is een initiatief van de hogescholen Zeeland, van Hall Larenstein en Rotterdam en leidt op tot facilitators of change. Het onderwijs in de master vind plaats in living labs. Lectoren van Kenniscentrum Duurzame HavenStad hebben samen met docenten van de master 3 labs ingericht: Infiltrerende Stad, Integrale gebiedsontwikkeling en Assetmanagement. De studenten werken aan complexe praktijkgerichte onderzoeksopdrachten en worden daarin begeleid door docenten, lectoren en stakeholders. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en praktijk.

Winnaar docent-onderzoeker van het jaar bij Kenniscentrum Creating 010

Tot haar grote verrassing werd hogeschooldocent Marije Brom gekozen tot docentonderzoeker van het jaar bij Kenniscentrum Creating 010. De winnaars bij de andere kenniscentra zijn: Dea Knol-Veldhuizen (Business Innovation), Martine van der Pluijm (Talentontwikkeling), Marlies van der Wee-Bedeker (Duurzame HavenStad) en Canan Ziylan (Zorginnovatie).

Marije Brom heeft deze titel verdiend omdat zij kunstmatige intelligentie toegankelijk maakt binnen de hogeschool. Al tweeënhalf jaar verricht zij onderzoek op het gebied van virtual humans en AI. Daarnaast biedt zij kennis vanuit het datalab voor AI en ethiek.

Case Kassaland

In 2020 hebben Kenniscentrum Business Innovation en de opleiding Business IT & Management intensief samengewerkt om eerste jaar studenten door middel van een case study een beeld te geven van de wisselwerking tussen digitalisering en bedrijfskunde. In een case staan de problemen en kansen van een bedrijf centraal. Studenten zoeken vanuit deze praktijksituatie en hun theoretische inzichten naar oplossingen.

Johan Reijenga, hoofdonderzoeker bij Kenniscentrum Business Innovation, had eerder de case ‘Kassaland’ geschreven en heeft deze samen met docenten geschikt gemaakt voor de eerste jaar studenten. Onderdeel van de behandeling van de case was een livestream, waarin de eigenaren van het bedrijf vragen van de studenten hebben beantwoord.

Onderwijs dat werkt!

Studenten op weg helpen naar een mooie carrière. Dat doet Hogeschool Rotterdam en daar zijn we goed in. Maar de manier waarop we deze taak invullen, verschilt per instituut, opleiding en zelfs per collega. Zo ontstond de vraag: wat nu als we hogeschoolbreed van elkaar leren wat werkt? De nieuwe onderzoekslijn 'Onderwijskwaliteit in verbinding' helpt ons alle verschillende dimensies ontdekken waarop we het proces van studenten kunnen faciliteren. “Met onderzoek hopen we de werkzame principes boven water te halen, zodat collega’s op andere plekken ze ook in hun context kunnen toepassen. We doen breed en goed ingebed onderzoek voor de hele hogeschool zodat we van elkaar kunnen leren.”

Deel deze pagina